Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Babiná

Zásady ochrany PZ Babiná

Pamiatková zóna Babiná - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Hlavná riešiteľka:
Ing. arch. Anna Hojčková
Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Mgr. Martin Miňo

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:

PZ Babiná - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 8,73 MB)
PZ Babiná - Záverečné ustanovenia (pdf, 92 kB)
PZ Babiná - Dodatok č.1 k zásadám ochrany PZ z 13.9.2022 (pdf, 578 kB)

MAPY:

Výkres č. 1 - Historická mapa (pdf, 1,92 MB)
Výkres č. 2 - Právny stav (pdf, 720 kB)
/fileadmin/documents/news/PZ_ZASADY/Babina/024_ii.4_babina_rozbor.pdf (pdf, 1,22 MB) (pdf, 1,22 MB)Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (pdf, 655 kB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 1,22 MB)

Výkres č. 5 - Zásady ochrany PZ (pdf, 1,18 MB)