Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Hlohovec

Zásady ochrany PZ Hlohovec

Pamiatková zóna Hlohovec
Zásady ochrany pamiatkového územia - aktualizácia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Eva Šabíková, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Adriana Kondlová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Hlohovec - Zásady ochrany pamiatkového územia - aktualizácia (pdf, 1,14 MB)
PZ Hlohovec - Záverečné ustanovenia (pdf, 736 kB)
PZ Hlohovec - Vyhláška Okresného úradu v Trnave (pdf, 1,68 MB)
Príloha č. 1 - Historický a urbanistický vývoj sídla Hlohovec (pdf, 457 kB)
Príloha č. 2 - Stručné opisy NKP v meste Hlohovec a stručné opisy vytypovaných nehnuteľností na zápis za NKP v rámci pamiatkovej zóny (pdf, 260 kB)
Príloha č. 3 - Zásady PZ Hlohovec pre 1. pásmo ochrany (pdf, 189 kB)

MAPY:
Príloha č. 4 - Zoznam výkresov (pdf, 172 kB)
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,03 MB)
Výkres č. 2 - Základný výkres (pdf, 324 kB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (pdf, 1,50 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt - suterény (pdf, 636 kB)
Výkres č. 5 - Rozbor pamiatkových hodnôt (pdf, 2,31 MB)
Výkres č. 6 - Zásady ochrany pamiatkového fondu (pdf, 684 kB)
Výkres č. 7 - Katastrálna mapa k roku 2008 (pdf, 253 kB)
Príloha č. 5 - Zoznam vedút a historických máp a plánov (pdf, 211 kB)
Veduty (pdf, 710 kB)
Historické mapy a plány (pdf, 1,44 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Príloha č. 6 - Zoznam fotodokumentácie (pdf, 125 kB)
Staré fotky po uliciach (pdf, 10,17 MB)
Súčasné fotky po uliciach a po objektoch (pdf, 6,11 MB)
Príloha č. 7 - Zoznam fotodokumentácie (pdf, 221 kB)
Staré pohľady z veže Kostola sv. Michala (pdf, 723 kB)
Letecké snímky (pdf, 0,97 MB)
Chránené interiérové pohľady (pdf, 629 kB)
Chránené exteriérové pohľady (pdf, 267 kB)
Chránené pohľadové uhly na historickú siluetu a panorámu (pdf, 518 kB)
Chránené pohľady z veže Kostola sv. Michala (pdf, 576 kB)