Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Kláštor pod Znievom

Zásady ochrany PZ Kláštor pod Znievom

Pamiatková zóna Kláštor pod Znievom

Krajský pamiatkový úrad Žilina
Pracovisko Martin

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian, PhD.
autorská spolupráca: PhDr. Jana Slameňová - časť zásady a požiadavky na zásady diferencovaného prístupu pri ochrane, obnove a údržbe objektov v pamiatkovom území, Mgr. Martin Furman, PhD. - archeológia, JUDr.Ing. Miroslava Šichtová - historická zeleň, Mgr. Adriana Reťkovská, PhD. - významné osobnosti a pamiatkové hodnoty územia nehmotnej povahy, Mgr. Kristína Zvedelová, PhD. – spracovateľka
čiastočného urbanisticko- historického výskumu

PDF súbory sa otvárajú do nového okna

TEXTOVÁ ČASŤ:

Pamiatková zóna Kláštor pod Znievom - zásady ochrany, textová časť (pdf, 10,75 MB)

Doložka (pdf, 645 kB)

VÝKRESY:

Základný výkres (pdf, 1,31 MB)

Širšie vzťahy (pdf, 899 kB)

Slohová analýza objektov (pdf, 4,96 MB)

Stavebno technický stav (pdf, 4,83 MB)

Rozbory (pdf, 5,94 MB)

Zásady (pdf, 5,95 MB)

Historické mapy (pdf, 3,72 MB)

FOTODOKUMENTÁCIA:

Zásady ochrany pamiatkovej zóny (pdf, 4,35 MB)