Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Oravský Podzámok

Zásady ochrany PZ Oravský Podzámok

Pamiatková zóna Oravský Podzámok
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Karol Ďurian
Autorská spolupráca: Mgr. Martin Furman, PhD., Mgr. Ing. Miroslava Šichtová, PhDr. Ľubica Fillová - spracovateľka čiastočného urbanisticko-historického výskumu
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - pracovisko Martin, S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin, 2013

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina - pracovisko Martin, S.H. Vajanského 1, 036 01 Martin.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Oravský Podzámok - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,60 MB)
PZ Oravský Podzámok - Záverečné ustanovenia (pdf, 571 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Základný výkres (pdf, 2,32 MB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza objektov (pdf, 3,36 MB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objekto (pdf, 3,18 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 3,42 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 3,63 MB)
Výkres č. 6 - Historické mapy Oravského Podzámku (pdf, 1,19 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Oravský Podzámok - Fotodokumentácia (pdf, 7,71 MB)