Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie

Zásady ochrany PZ Spišské Podhradie

Pamiatková zóna Spišské Podhradie
Aktualizácia Zásad ochrany pamiatkového územia
(doplnenie materiálu "Zásady pamiatkovej starostlivosti - Pamiatková zóna Spišské Podhradie", Pamiatkový ústav. Levoča, Ing. arch. Pavol Ižvolt, 1999)

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori: Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Mgr. Emília Toporcerová 
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2007-2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál materiálu je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PZ Spišské Podhradie - Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999 (pdf, 1,00 MB)
PZ Spišské Podhradie - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 245 kB)
PZ Spišské Podhradie - Záverečné ustanovenia (pdf, 107 kB)  

MAPY:
PZ Spišské Podhradie - Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999:
Výkres č. 1 - Výkres slohovej analýzy a analýzy technického stavu (pdf, 1,47 MB)
Výkres č. 2 - Výkres zásad pamiatkovej starostlivosti (pdf, 2,14 MB)
Výkres č. 3 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (pdf, 435 kB)
PZ Spišské Podhradie - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia:
Výkres č. 1 - Výkres vymedzenia pamiatkového územia (pdf, 1,35 MB)
Výkres č. 2 - Výkres zásad ochrany pamiatkového územia 1 (pdf, 1,42 MB)
Výkres č. 2 - Výkres zásad ochrany pamiatkového územia 2 (pdf, 337 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Spišské Podhradie - Zásady pamiatkovej starostlivosti, Levoča, 1999 - fotodokumentácia (pdf, 0,95 MB)
PZ Spišské Podhradie - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia - fotodokumentácia (pdf, 3,73 MB)