Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Zlaté Moravce

Zásady ochrany PZ Zlaté Moravce

Pamiatková zóna Zlaté Moravce
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Nitra: PhDr. Peter Jurkovič
Zodpovedná: Ing. arch. Eva Gažiová
Spracovatelia: Ing. arch. Eva Gažiová – urbanizmus, architektúra; Mgr. Richard E. Pročka – urbanizmus, architektúra; Anna Jurišová – reklamy, drobná architektúra; Ing. Darina Ulrychová, CSc. - zeleň; Michal Gróf– archeológia
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, 2020

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra - pracovisko Topoľčany, Kukučínova 30, 955 01 Topoľčany.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PZ Zlaté Moravce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt (pdf, 1,35 MB)
PZ Zlaté Moravce - Záverečné ustanovenia (pdf, 572 kB) 
PZ Zlaté Moravce - Obsah, zoznam príloh a dokumentácie (pdf, 403 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy PZ Zlaté Moravce (pdf, 279 kB) 
Výkres č. 2 - Slohová analýza PZ Zlaté Moravce (pdf, 14,12 MB)
Výkres č. 3 - Zásady ochrany PZ Zlaté Moravce (pdf, 16,20 MB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav nehnuteľností PZ Zlaté Moravce (pdf, 11,94 MB)

Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1857 (pdf, 73 kB) 
Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z roku 1864 (pdf, 63 kB) 
Historická katastrálna mapa Zlatých Moraviec z konca 19. storočia (pdf, 487 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PZ Zlaté Moravce - Historické fotografie (pdf, 3,25 MB)
PZ Zlaté Moravce - Fotodokumentácia súčasný stav (pdf, 5,59 MB)
PZ Zlaté Moravce - Rezervné plochy (pdf, 2,00 MB)

PRÍLOHY:
Evidenčné listy nehnuteľností v PZ Zlaté Moravce č.1 - 104 (pdf, 5,25 MB)
Evidenčné listy nehnuteľností v PZ Zlaté Moravce č105 - 171 (pdf, 3,62 MB)