Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej zóny
  4. Zásady ochrany PZ Partizánska Ľupča

Zásady ochrany PZ Partizánska Ľupča

Pamiatková zóna Partizánska Ľupča - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Žilina: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Martina Magová
Spolupráca: Ing. arch. Karol Ďurian, Mgr. Martin Furman, PhD. - archeológia, Mgr. Ing. Miroslava Šichtová - historická zeleň
 

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA - Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2017

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina,

Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:

PZ Partizánska Ľupča - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,31 MB)
PZ Partizánska Ľupča - Urbanisticko-historický výskum (pdf, 3,97 MB)
PZ Partizánska Ľupča - Záverečné ustanovenia (pdf, 158 kB)

MAPY:

Výkres č. 1 - Základný výkres (pdf, 677 kB)
Výkres č. 2 - Slohová analýza (pdf, 721 kB)
Výkres č. 3 - Analýza stavebno-technického stavu (pdf, 694 kB)
Výkres č. 4 - Zásady ochrany PZ (pdf, 2,61 MB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy (pdf, 2,93 MB)


FOTODOKUMENTÁCIA: 
PZ Partizánska Ľupča - Fotodokumentácia (pdf, 15,49 MB)
PZ Partizánska Ľupča - Katastrálne mapy z rokov 1866 a 1927 (pdf, 494 kB)
PZ Partizánska Ľupča - 1.,2. a 3. vojenské mapovanie (pdf, 559 kB)
PZ Partizánska Ľupča - Historické mapy Liptova (pdf, 353 kB)