Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Sebechleby - Stará Hora

Zásady ochrany PR Sebechleby - Stará Hora

Pamiatková rezervácia Sebechleby - Stará Hora
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovali: Ing. arch. Ľubomír Farkaš CSc., Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Renáta Lieskovská, Mgr. Martina Jarošová, Anna Puškárová, Mgr. Anna Skelton
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná 8, 97565 Banská Bystrica, 2006

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Sebechleby - Stará Hora - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,04 MB)
PR Sebechleby - Stará Hora - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia (pdf, 1,07 MB)
PR Sebechleby - Stará Hora - Záverečné ustanovenia (pdf, 107 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (jpg, 2,36 MB) (JPG, 2422 kB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 246 kB)
Výkres č. 3 - Pamiatkové územie s vyznačením všetkých objektov (pdf, 228 kB)
Výkres č. 4 - Vyznačenie stavebno-technického stavu NKP na pamiatkovom území (pdf, 213 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Sebechleby - Stará Hora - Zoznam fotodokumentácie (pdf, 315 kB)
PR Sebechleby - Stará Hora - Fotodokumentácia (pdf, 7,88 MB)

PRÍLOHY:
Príloha 1 (pdf, 4,71 MB)
Príloha 2 (pdf, 171 kB)
Príloha 3 (pdf, 71 kB)
Príloha 4 (pdf, 231 kB)
Príloha 5 (pdf, 211 kB)
Príloha 6 (pdf, 251 kB)