Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Osturňa

Zásady ochrany PR Osturňa

Pamiatková rezervácia Osturňa
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Bc. Alena Olekšáková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 0801 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia (pdf, 0,97 MB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - dolný koniec obce (pdf, 620 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - stred obce (pdf, 434 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - horný koniec obce (pdf, 810 kB)
PR Osturňa - Urbanisticko-historický výskum pamiatkového územia - textové prílohy (pdf, 364 kB)
PR Osturňa - Návrh zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 111 kB)
PR Osturňa - Záverečné ustanovenia (pdf, 397 kB)  

MAPY:
Rozbor pamiatkových hodnôt - dolný koniec obce (pdf, 258 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt - stred obce (pdf, 372 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt - horný koniec obce (pdf, 721 kB)
Výkres širších vzťahov (pdf, 1,10 MB)
Historická mapa - II. vojenské mapovanie 1819 - 1869 (pdf, 52 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Osturňa - Fotodokumentácia - dolný koniec obce (pdf, 1,48 MB)
PR Osturňa - Fotodokumentácia - stred obce (pdf, 2,88 MB)
PR Osturňa - Fotodokumentácia - horný koniec obce (pdf, 5,91 MB)