Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Podbiel

Zásady ochrany PR Podbiel

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Podbiel - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Liptayová
Autor: PhDr. Zuzana Liptayová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1994

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiálna www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU.

TEXTOVÉ ČASTI:
PRĽA Podbiel - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,66 MB)
PRĽA Podbiel - Protokol platnosti zásad (pdf, 687 kB)
 

MAPY:
Mapa hranice PRĽA Podbiel (pdf, 450 kB)
Pôvodná mapa ochranného pásma PRĽA Podbiel (jpg, 0,92 MB)