Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Bratislava

Zásady ochrany PR Bratislava

Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava
 

Riaditeľ KPÚ Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Vypracovali: Ing. arch. Viera Dvořáková, Ing. arch. Peter Andráši
Spolupráca: Ing. Natália Foltinovičová, PhD., Mgr. Filip Jaššo, PhD., Mgr. Tomáš Kowalski, Mgr. Anna Tuhárska, 2008-2010
Konzultácie: Ing. arch. Ivan Staník, Mgr. Mária Bartová
Záverečné úpravy: PhDr. Peter Jurkovič, Ing. arch. Mackovič, KPÚ Bratislava, 2012

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál Zásad ochrany pre vybrané sektory PR Bratislava je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, Bratislava. Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:

Zásady ochrany pre vybrané sektory pamiatkovej rezervácie Bratislava - aktualizácia k 1.6.2022 (pdf, 3,01 MB)  
Zoznamy nehnuteľností na území pamiatkovej rezervácie (pdf, 68 kB)  
Súpis archívnych dokumentácií a literatúry (pdf, 1,47 MB)  
Záverečné ustanovenie – schválenie Zásad ochrany PR Bratislava (pdf, 378 kB)
Schválenie aktualizácie zásad ochrany PR Bratislava 2022 (pdf, 572 kB)  

MAPY:

Výkres širších vzťahov - PR Bratislava (pdf, 414 kB)  
Výkres zásad ochrany pamiatkového územia - PR Bratislava (pdf, 1,88 MB)  
Výkres zásad ochrany pamiatkového územia, časť zeleň - PR Bratislava (pdf, 1,87 MB)  

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:

Chránené pohľady - PR Bratislava (pdf, 1,41 MB)  
Porovnanie historickej a súčasnej situácie - PR Bratislava (pdf, 1,39 MB)