Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Spišská Kapitula

Zásady ochrany PR Spišská Kapitula

Pamiatková rezervácia Spišská Kapitula
Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Ing. arch. Ľubica Viničenková
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Ing. arch. Jana Onufráková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Marián Uličný, PhD.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2010

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna. 

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Kapitula - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 601 kB)
PR Spišská Kapitula - Urbanisticko-historický výskum územia a zásady ochrany a obnovy prezentácie hodnôt pamiatkového územia (pdf, 560 kB)
PR Spišská Kapitula - Záverečné ustanovenia (pdf, 840 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 418 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 2,12 MB)
Výkres č. 3 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,83 MB)
Výkres č. 4 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (pdf, 880 kB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Spišská Kapitula - Fotodokumentácia (pdf, 6,48 MB)