Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Špania dolina

Zásady ochrany PR Špania dolina

Pamiatková rezervácia Špania dolina

Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová
Vypracovali: Ing. arch. Mária Flórová, Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Zuzana Klasová, Mgr. Martin Miňo. © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2013

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

Textové časti:
PR Špania dolina - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,24 MB)
PR Špania dolina - Záverečné ustanovenia (pdf, 793 kB)

Mapy:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (jpg, 3,16 MB)
Výkres č. 2 - Vymedzené územia (jpg, 3,73 MB)
Výkres č. 3 - Technické diela a banská činnosť (jpg, 3,54 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (jpg, 4,59 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamietkového územia (jpg, 4,52 MB)
Výkres č. 6 - Historická mapa r. 1858 (jpg, 3,53 MB)
Výkres č. 7 - Historická mapa prelom 19. a 20. storočia (jpg, 3,93 MB)

Fotografické prílohy:
PR Špania dolina - Historické mapy a veduty č. 1 - 21 (pdf, 7,09 MB)
PR Špania dolina - historické fotografie - diaľkové pohľady (pdf, 6,89 MB)
PR Špania dolina - historické fotografie - sakrálne objekty, banské objekty, banícke domy, zaniknuté objekty (pdf, 11,25 MB)
PR Špania dolina - historické fotografie - technické objekty (pdf, 10,07 MB)
PR Špania dolina - historické fotografie - historické detaily (pdf, 3,05 MB)
PR Špania dolina - diaľkové pohlady (pdf, 1,05 MB)
PR Špania dolina - chránené pohladové uhly v interiéri pamiatkového územia (pdf, 1,21 MB)
PR Špania dolina - vhodne a nevhodne upravy objektov a architektonických detailov (pdf, 3,62 MB)

Prílohy:
Príloha 1 (jpg, 211 kB)
Príloha 2 (jpg, 221 kB)