Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Spišská Sobota

Zásady ochrany PR Spišská Sobota

Pamiatková rezervácia Spišská Sobota
Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov:
Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. Iveta Lačná, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč, Bc. Alena Olekšáková
Spolupráca: Ing. arch. Daniela Maximová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Spišská Sobota - Aktualizácia zásad ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt územia (pdf, 586 kB)

PR Spišská Sobota - Záverečné ustanovenia (pdf, 170 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 750 kB)
Výkres č. 2 - Historická mapa (pdf, 280 kB)
Výkres č. 3 - Širšie vzťahy (pdf, 0,94 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota - Fotodokumentácia (pdf, 1,81 MB)

PRÍLOHY:
PR Spišská Sobota - Evidenčné listy (pdf, 3,96 MB)