Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Trnava

Zásady ochrany PR Trnava

Pamiatková rezervácia Trnava
Urbanisticko - historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Gabriela Kvetanová, Ing. Milan Kazimír, Ing. arch. Veronika Kšiňanová, Mgr. Zuzana Rábiková, Ing. Alexandra Jakabšicová, Mgr. Peter Grznár
Spolupráca: Ing. arch. Jaroslava Žuffová, CSc.
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 917 01 Trnava, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 917 01 Trnava.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Trnava - Urbanisticko-historický výskum a aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 4,07 MB)
PR Trnava - Záverečné ustanovenia (pdf, 0,91 MB)
PR Trnava - Uznesenie vlády (pdf, 193 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,51 MB)
Výkres č. 2 - Základný výkres (pdf, 5,14 MB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (pdf, 2,54 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt územia (pdf, 6,29 MB)
Výkres č. 5 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 5,14 MB)
Výkres č. 6a - Katastrálna mapa (pdf, 180 kB)
Výkres č. 6b - Katastrálna mapa (pdf, 187 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Trnava - Pohľady v interiéri (pdf, 1,55 MB)
PR Trnava - Fotografie po uliciach a po objektoch I. (pdf, 13,39 MB)
PR Trnava - Fotografie po uliciach a po objektoch II. (pdf, 9,40 MB)
PR Trnava - Staré fotografie (pdf, 1,96 MB)

PRÍLOHY:
Tabuľka č. 1 (pdf, 209 kB)
Tabuľka č. 2 (pdf, 292 kB)