Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Ždiar

Zásady ochrany PR Ždiar

Pamiatková rezervácia Ždiar
Urbanisticko - historický výskum a zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Mgr. Alena Olekšáková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2008-2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Ždiar - Urbanisticko-historický výskum (pdf, 1,24 MB)
PR Ždiar - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 331 kB)
PR Ždiar - Záverečné ustanovenia (pdf, 1,26 MB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území - Bachledová dolina (pdf, 138 kB)
Výkres č. 2 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území - Blaščacká dolina a Antošovský vrch (pdf, 233 kB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území - horný koniec (pdf, 229 kB)
Výkres č. 4 - Širšie vzťahy (pdf, 690 kB)
Výkres č. 5 - Zásady ochranny pamiatkového územia - Bachledová dolina (pdf, 145 kB)
Výkres č. 6 - Zásady ochranny pamiatkového územia - Blaščacká dolina a Antošovský vrch (pdf, 244 kB)
Výkres č. 7 - Zásady ochranny pamiatkového územia - horný koniec (pdf, 231 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Ždiar - Fotodokumentácia (pdf, 3,95 MB)