Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Čičmany

Zásady ochrany PR Čičmany

Pamiatková rezervácia Čičmany
Aktualizácia zásad ochrany

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Riešitelia: Mgr. Zuzana Štancelová, Mgr. Vladimír Majtan,
Spolupráca: Ing. Miloš Dudáš, CSc., PhDr. Jaroslava Hubková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina, 2007

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Čičmany - Aktualizácia zásad ochrany (pdf, 4,09 MB)
PR Čičmany - Záverečné ustanovenia (pdf, 52 kB)  

MAPY:
Výkres č. 1 - Hranica pamiatkovej rezervácie (pdf, 439 kB)
Výkres č. 2 - Pamiatkový rozbor (pdf, 1,15 MB)
Výkres č. 3 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 460 kB)
Výkres č. 4 - Mapa zásad pamiatkovej starostlivosti, chránené pohľady (pdf, 1,21 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Čičmany - Chránené diaľkové pohľady (pdf, 5,89 MB)