Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Nitra

Zásady ochrany PR Nitra

Pamiatková rezervácia Nitra
Aktualizácia zásad ochrany

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Nitra: Ing. Anna Valeková
Spracovali: Ing. arch. Eva Gažiová - urbanizmus, architektúra, Ing. Darina Ulrychová, CSc. - zeleň, Mgr. Peter Bisták - archeológia
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD NITRA, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, Námestie Jána Pavla II. 8, 949 01 Nitra.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Nitra - Aktualizované zásady ochrany (pdf, 0,99 MB)
PR Nitra - Tabuľkový prehľad jednotlivých kategórii objektov (pdf, 225 kB)
PR Nitra - Záverečné ustanovenia (pdf, 201 kB)

MAPY:
Vymedzenie územia (jpg, 2,26 MB)
Širšie vzťahy - okolie (jpg, 2,36 MB)
Širšie vzťahy - mesto (jpg, 1,37 MB)
Stavebno-historický vývoj (jpg, 1,05 MB)
Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (jpg, 1,07 MB)
Zásady ochrany pamiatkového územia (jpg, 1,11 MB)
Zeleň (jpg, 1,24 MB)
Rukopisná mapa I. vojenského mapovania r. 1782 (pdf, 4,11 MB)
Rukopisná mapa II. vojenského mapovania r. 1839 (jpg, 431 kB)
Katastrálna mapa mesta r. 1893 (jpg, 37 kB)
Katastrálna mapa r. 1893 (jpg, 41 kB)
Mapa mesta r. 1898 (jpg, 70 kB)
Histirorická dokumentácia (pdf, 3,06 MB)
 

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Nitra - Historická fotodokumentácia (pdf, 2,76 MB)
PR Nitra - Nitra koncom 19. storočia - začiatok 20. storočia (pdf, 761 kB)
PR Nitra - Chránené pohľady (pdf, 5,17 MB)
PR Nitra - Plastiky (pdf, 421 kB)
PR Nitra - Oplotenia (pdf, 630 kB)
PR Nitra - Osvetľovacie telesá, dlažby, schodiská (pdf, 1,11 MB)

PRÍLOHY:
PR Nitra - Evidenčné listy (pdf, 6,82 MB)