Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Žilina

Zásady ochrany PR Žilina

Mestská pamiatková rezervácia Žilina - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Autorský kolektív: Ing. arch. Jara Lalková, Ing. arch. Viera Dvořáková, prom. hist. Štefánia Tóthová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1988

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiálna www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU.

TEXTOVÉ ČASTI:
MPR Žilina - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 5,16 MB)
MPR Žilina - Protokol platnosti zásad (pdf, 685 kB)
MPR Žilina - Manuál pre umiestňovanie reklamy (pdf, 8,43 MB)

MAPY:
Mapa ochranného pásma a pamiatkovej rezervácie Žilina (pdf, 7,19 MB)
Podrobná mapa PR Žilina (jpg, 2,55 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY: 
MPR Žilina - Zásady ochrany pamiatkového územia, fotodokumentácia (pdf, 2,14 MB)