Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Košice

Zásady ochrany PR Košice

Pamiatková rezervácia Košice - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka KPÚ Košice: Ing. Kristína Markušová
Zostavili a vysvetlivky vypracovali: Ing. arch. Radoslav Mokriš -
odborný garant , PhDr. Marcela Ďurišová, Ing. Jana Dvorská, Mgr. Juraj Gembický, Ing. arch. Alena Hrabinská, Mgr. Jozef Jarkovský, Mgr. Viera Kladeková, Mgr. Zuzana Labudová, Ing. Kristína Markušová, Mgr. Zuzana Varechová, Ing. Vladimír Sobota, Ing. Zuzana Strnková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD KOŠICE, Hlavná 25, 040 01 Košice, 2005

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Košice.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Košice - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 2,48 MB)- tlačená verzia
PR Košice - Zásady ochrany pamiatkového územia  (pdf, 1,84 MB)- textová verzia
PR Košice - Záverečné ustanovenia (pdf, 451 kB)

MAPY:
Hranice pamiatkovej rezervácie a vyznačené NKP (pdf, 2,59 MB)