Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Kežmarok

Zásady ochrany PR Kežmarok

Pamiatková rezervácia Kežmarok - Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová
Spolupráca: PhDr. Nora Baráthová, Mgr. Marta Kučerová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2012

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Kežmarok - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 865 kB)
PR Kežmarok - Rozhodnutie o vyhlásení ochranného pásma (pdf, 13,07 MB)
PR Kežmarok - Záverečné ustanovenia (pdf, 371 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 3,97 MB)
Výkres č. 2 - Mestské opevnenie (pdf, 4,40 MB)
Výkres č. 3 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 4,00 MB)
Výkres č. 4 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 3,56 MB)
Výkres č. 5 - Historická katastrálna mapa z r. 1870., aktualizovaná v roku 1939 (pdf, 1,10 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Kežmarok - Fotodokumentácia (pdf, 3,99 MB)

PRÍLOHY:
PR Kežmarok - Historický a stavebný vývoj územia (pdf, 169 kB)
PR Kežmarok - Zoznam národných kultúrnych pamiatok (pdf, 199 kB)