Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Veľké Leváre - Habánsky dvor

Zásady ochrany PR Veľké Leváre - Habánsky dvor

Pamiatková rezervácia Veľké Leváre – Habánsky Dvor
Aktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskum

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu Bratislava: PhDr. Peter Jurkovič
Spracovatelia: PhDr. Peter Jurkovič - hlavný koordinátor, PhDr. Gabriela Habáňová - hlavný spracovateľ, Ing. Veronika Vagenknechtová - spracovateľ, PhDr. Peter Baxa - spracovateľ, Ing. Elena Kollárová - grafické práce
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BRATISLAVA, Leškova 17, 811 04 Bratislava, 2005-2006

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Veľké Leváre – Habánsky Dvor - Aktualizované zásady ochrany pamiatkového územia a urbanisticko-historický výskum (pdf, 676 kB)
PR Veľké Leváre - Habánsky Dvor - Záverečné ustanovenia (pdf, 1,07 MB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:
Zoznam mapových príloh (pdf, 255 kB)
Mapová príloha č. 1 (pdf, 529 kB)
Mapová príloha č. 2 (pdf, 553 kB)
Mapová príloha č. 3 (pdf, 219 kB)
Mapová príloha č. 4 (pdf, 0,98 MB)
Mapová príloha č. 5 (pdf, 917 kB)
Mapová príloha č. 6 (pdf, 1,10 MB)
Mapová príloha č. 7 (pdf, 1,04 MB)
Mapová príloha č. 8 (pdf, 516 kB)

VÝKRESY ZÁSADY OCHRANY ZELENE PAMIATKOVÉHO ÚZEMIA:
Zoznam výkresov (pdf, 131 kB)
Výkres č. 1 - Etapy a rozbor urbanistického a stavebného vývoja historického sídla (pdf, 9,14 MB)
Výkres č. 2a - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov územia (pdf, 5,99 MB)
Výkres č. 2b - Rozbor pamiatkových hodnôt zelene (pdf, 5,79 MB)
Výkres č. 3 - Slohová analýza objektov (pdf, 5,73 MB)
Výkres č. 4 - Stavebno-technický stav objektov (pdf, 5,44 MB)
Výkres č. 5 - Širšie vzťahy (pdf, 1,24 MB)
Výkres č. 6a - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 6,04 MB)
Výkres č. 6b - Zásady ochrany zelene pamiatkového územia (pdf, 5,89 MB)
Legenda k výkresu 6 b „ Zásady ochrany zelene pamiatkového územia“ (pdf, 51 kB)
Výkres č. 7 - Vymedzenie pamiatkového územia (pdf, 5,50 MB)

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Veľké Leváre - Habánsky dvor - Zoznam fotodokumentácie (pdf, 88 kB)
PR Veľké Leváre - Habánsky dvor - Fotodokumentácia (pdf, 10,73 MB)