Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Štiavnické Bane

Zásady ochrany PR Štiavnické Bane

Pamiatková rezervácia Štiavnické Bane

Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica: Ing. arch. Zuzana Klasová

Hlavní riešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing.arch. Zuzana Klasová

Spracovali Ing. arch. Andrea Nižňanská, Ing. arch. Anna Hojčáková, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Andrea Gregová

Konzltanti: Slovenská agentúra životného prostredia, pracovisko Banská Bystrica, Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., O. z. Banská Bystrica, Správa CHKO Štiavnické vrchy, Banská Štiavnica. © KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2014

 

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

 

Textové časti:

PR Štiavnické Bane - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 6,16 MB) 

PR Štiavnické Bane - Protokol (pdf, 65 kB)

Mapy:

PR Štiavnické Bane - Širšie vzťahy (pdf, 5,09 MB)

PR Štiavnické Bane - Širšie vzťahy 2 (pdf, 2,14 MB) 

PR Štiavnické Bane - Pamiatkové hodnoty (pdf, 7,65 MB) 

PR Štiavnické Bane - Urban. vývoj (pdf, 1,80 MB) 

PR Štiavnické Bane - Rozbor, objem skladby  (pdf, 1,84 MB)

PR Štiavnické Bane - Zaniknuté objekty (pdf, 2,25 MB) 

PR Štiavnické Bane - Technické pamiatky (pdf, 2,42 MB) 

PR Štiavnické Bane - Banské prevádzky  (pdf, 1,61 MB)

PR Štiavnické Bane - URB sektory (pdf, 2,26 MB) 

PR Štiavnické Bane - Zásady ochrany (pdf, 4,78 MB)

Prílohy:

Pamiatky v krajine 2013 (pdf, 277 kB)

Pôdorys územia od Svätého Antona po Hodrušu (pdf, 321 kB) 

Banská mapa z 2. polovice 17 storočia časť - Windsachta (pdf, 331 kB) 

Banská mapa z 2. polovice 17 storočia časť - Horná Roveň (pdf, 261 kB) 

Medirytina z knihy Danube et ses enviros (pdf, 281 kB) 

Kolorovaná tušová kresba Jána Antona de Stainberga z roku 1745 (pdf, 901 kB) 

Pôdorys opevnenej Windsachty z roku 1709 (pdf, 281 kB) 

Kristina šachta - nad terénom banská budova pri šachte, polovice 18. storočia (pdf, 81 kB) 

Banská mapa z polovice 18. storočia - šachta Konigsegg a šachta Siglisberg (pdf, 71 kB) 

Banská mapa z polovice 18. storočia - šachta Siglisberg a vodná nádrž Evička (pdf, 241 kB) 

Kolorovaná mapa Windsachty a Siglisbergu spracovaná pred rokom 1738 (pdf, 221 kB) 

Historická katastrálna mapa z roku 1859 (pdf, 261 kB)