Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Prešov

Zásady ochrany PR Prešov

Pamiatková rezervácia Prešov
Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia
 

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marek Hrebeňár
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Jana Koreňová, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Darina Petranská, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Ing. Ľubor Suchý, Mgr. Marián Uličný, PhD., Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Prešov - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 1,45 MB)
PR Prešov - Záverečné ustanovenia (pdf, 337 kB)  

MAPY:
Výkres č. 1 - Širšie vzťahy (pdf, 1,63 MB)
Výkres č. 2 - Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (pdf, 1,99 MB)
Výkres č. 3 - Mestské opevnenie (pdf, 1,87 MB)
Výkres č. 4 - Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území (pdf, 2,14 MB)
Výkres č. 5 - Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,02 MB)
Výkres č. 6 - Historická katastrálna mapa z roku 1869 (aktualizovaná v roku 1933) (pdf, 1,45 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Prešov - Fotodokumentácia časť A (pdf, 2,66 MB)
PR Prešov - Fotodokumentácia časť B (pdf, 1,97 MB)
PR Prešov - Fotodokumentácia časť C (pdf, 1,24 MB)
PR Prešov - Fotodokumentácia - Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia časť D (pdf, 1,38 MB)