Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Trenčín

Zásady ochrany PR Trenčín

Mestská pamiatková rezervácia TrenčínAutori: Ing. Arch. Ivan Gojdič, Mgr. Silvia Paulusová

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Bratislava, Leškova 17, 811 04 Bratislava. © Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Prechod na kontakty KPU PDF súbory sa otvárajú do nového okna. 

TEXTOVÉ ČASTI A FOTODOKUMENTÁCIA:
Zásady MPR Trenčín - textová časť a I. časť fotodokumentácie (pdf, 9,57 MB)
Zásady MPR Trenčín - II. časť fotodokumentácie (pdf, 13,97 MB)
Zásady MPR Trenčín - Záverečné ustanovenie (pdf, 402 kB)

MAPOVÉ PRÍLOHY:
Mapová príloha č. 1 (pdf, 86 kB)
Mapová príloha č. 2 (pdf, 6,33 MB)
Mapová príloha č. 3 (pdf, 6,08 MB)
Mapová príloha č. 4 (pdf, 6,26 MB)
Mapová príloha č. 5 (pdf, 6,13 MB) 
Mapová príloha č. 6 (pdf, 6,30 MB)