Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Bardejov

Zásady ochrany PR Bardejov

Pamiatková rezervácia Bardejov - Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu: PhDr. Mária Poláková
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jana Koreňová
Autorský kolektív: Ing. Peter Glos, Mgr. Peter Harčar, Mgr. Marek Hrebeňár, JUDr. Gabriel Lukáč, Ing. arch. Jana Onufráková, PhDr. Mária Poláková, Ing. Eva Semanová, Mgr. Peter Vološčuk, Ing. Jozef Zajac
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2006 - 2009

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiálna www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy)
má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov. Prechod na kontakty KPU.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Pamiatková rezervácia Bardejov - Zásady ochrany Pamiatkového územia (pdf, 1,45 MB)
Protokol platnosti zásad PR Bardejov (pdf, 356 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 Širšie vzťahy (pdf, 2,30 MB)
Výkres č. 2 Vymedzenie pamiatkového územia a ochranného pásma (pdf, 2,90 MB)
Výkres č. 3 Mestské opevnenie (pdf, 2,45 MB)
Výkres č. 4 Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území PR Bardejov (pdf, 3,86 MB)
Výkres č. 5 Územný priemet zásad ochrany pamiatkového územia PR Bardejov (pdf, 6,46 MB)
Výkres č. 6 Historická mapa z roku 1868 (aktualizovaná v roku 1938) (pdf, 3,07 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
Časť. I PR Bardejov - Zásady ochrany Pamiatkového územia, fotodokumentácia (pdf, 2,49 MB)
Časť. II PR Bardejov - Zásady ochrany Pamiatkového územia, fotodokumentácia (pdf, 2,35 MB)
Časť. III PR Bardejov - Významné pohľady v interiéri pamiatkového územia, fotodokumentácia (pdf, 1,63 MB)