Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Banská Bystrica

Zásady ochrany PR Banská Bystrica

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Riaditeľ: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová (urbanistickohistorický výskum), Ing. arch. Zuzana Klasová (ZOPÚ)
Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Renata Lieskovská, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Tatiana Plavcová, Mgr. Zdenko Rusko

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica (pdf, 8,36 MB)
Záverečné ustanovenia (pdf, 305 kB)

FOTOGRAFIE:
Celkové pohľady (pdf, 1,91 MB)
Parter, fasády, detaily fasád (pdf, 765 kB)
Strechy, vikiere novostavby (pdf, 780 kB)
Venduty, historické mapy, letecké pohľady (pdf, 6,67 MB)
Diaľkové pohľady, zástavba
Opevnenia, zeleň, voda, zaniknuté objekty

MAPY:
Širšie vzťahy (pdf, 1,58 MB)
Vymedzenie územia (pdf, 811 kB)
Archeológia (pdf, 0,92 MB)
Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (pdf, 4,74 MB)
Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 2,33 MB)
Historická katastrálna mapa z roku 1859 (pdf, 2,01 MB)
Historická katastrálna mapa z roku 1927 (pdf, 1,90 MB)

PRÍLOHY:
Tabuľky objektov úvodné strany (pdf, 87 kB)
Tabuľky objektov - Blok 1 - Lazovná (pdf, 3,90 MB)
Tabuľky objektov - Blok 2 - Lazovná, Bakossová (pdf, 12,06 MB)
Tabuľky objektov - Blok 3 - Dolná, Horná Strieborná (pdf, 509 kB)
Tabuľky objektov - Blok 4 - Námestie SNP, Horná strieborná (pdf, 198 kB)
Tabuľky objektov - Blok 5 - Námestie SNP, S. Moysesa, Lazovná (pdf, 159 kB)
Tabuľky objektov - Blok 6 - Mestský hrad (pdf, 4,68 MB)
Tabuľky objektov - Blok 7 - Horná, Komenského, Kollarová (pdf, 14,21 MB)
Tabuľky objektov - Blok 8 - Dolná, Kuzmányho, Národná (pdf, 340 kB)
Tabuľky objektov - Blok 9 - Námestie SNP, Národná, Cikkerová (pdf, 332 kB)
Tabuľky objektov - Blok 10 - Horná, Námestie S. Moysesa a SNP (pdf, 550 kB)
Tabuľky objektov - Blok 11 - Horná, Komenského, Skuteckého (pdf, 3,15 MB)
Tabuľky objektov - Blok 12 - Stadkerovo nábrežie, Národná (pdf, 9,24 MB)
Tabuľky objektov - Blok 13 - Národná, Švantnerova, Cikkerová (pdf, 3,71 MB)
Tabuľky objektov - Blok 14 - Národná, Štefánikovo nábrežie (pdf, 8,96 MB)