Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Plavecký Peter

Zásady ochrany PR Plavecký Peter

Pamiatková rezervácia Plavecký Peter
Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Trnava: Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Vypracovali: Ing. arch. Renáta Žemberová, Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Spolupráca: Mgr. Ján Čáni
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD TRNAVA, Cukrová 1, 91701 Trnava, 2011

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Trnava, Cukrová 1, 91701 Trnava.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna. 

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Plavecký Peter - Aktualizácia zásad ochrany pamiatkového územia (pdf, 612 kB) 
PR Plavecký Peter - Záverečné ustanovenia (pdf, 402 kB) 

MAPY:
Výkres č. 1 - Vymedzenie územia a ochranného pásma - širšie vzťahy (pdf, 213 kB) 
Výkres č. 2 - Vyhodnotenie objektovej skladby a súčasného stavu využitia územia (pdf, 346 kB) 
Výkres č. 3 - Vyhodnotenie pamiatkových hodnôt územia - zásady pamiatkovej ochrany (pdf, 607 kB) 
Výkres č. 4a - Historická mapa územia obce Plavecký Peter z roku 1894 (pdf, 1,21 MB) 
Výkres č. 4b - Historická mapa územia obce Plavecký Peter z roku 1894 (pdf, 1,36 MB) 
Výkres č. 4c - Historická mapa územia obce Plavecký Peter z roku 1894 (pdf, 1,31 MB) 

FOTODOKUMENTÁCIA:
PR Plavecký Peter - Fotodokumentácia 2005 (pdf, 5,60 MB) 
PR Plavecký Peter - Fotodokumentácia 2008-2011 (pdf, 852 kB) 

PRÍLOHY:
Analýza systému zelene (pdf, 149 kB) 
Výkresy - zásady zachovania, ochrany, obnovy a údržby historickej zelene (pdf, 0,93 MB)
Nariadenie vlády o vyhlásení PR Plavecký Peter (pdf, 339 kB)