Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Levoča

Zásady ochrany PR Levoča

Pamiatková rezervácia Levoča
Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia
 

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Autori: Ing. Antónia Jacková – odborný garant, Dr. Gabriel Lukáč, Ing. Eva Semanová, Mgr. Emília Toporcerová
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV - pracovisko Levoča, Nám. Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča, 2006 - 2007

UPOZORNENIE:Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov - pracovisko Levoča, Námestie Majstra Pavla 41, 054 01 Levoča.
Prechod na kontakty KPU
 

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.
 

TEXTOVÉ ČASTI:
PR Levoča - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (pdf, 847 kB)
PR Levoča - Záverečné ustanovenia (pdf, 485 kB)  

MAPY:
Historická dokumentácia:
Katastrálna mapa Levoče Grundrifs der königl. Frey-Stadt Leutschau z r.1787, kópia z r.1845 (pdf, 1,32 MB)
Katastrálna mapa Levoče a parcelný protokol z roku 1869 (pdf, 1,18 MB)
Historická mapa levočského opevnenia, 18. storočie (pdf, 616 kB)
Historická mapa Levoče a okolia - I. vojenské mapovanie 1763-1785 (pdf, 562 kB)
Grafická dokumentácia:
Výkres č. 1 - Vymedzenie širších vzťahov s vyznačením významných pohľadových uhlov na pamiatkovú rezerváciu a NNKP (pdf, 1,03 MB)
Výkres č. 2 - Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 3,70 MB)
Výkres č. 3 - Vymedzenie pamiatkového územia (pdf, 1,62 MB)
Výkres č. I.5.1. - Rozbor pamiatkových hodnôt a priestorov územia (pdf, 3,14 MB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Levoča - Fotodokumentácia (pdf, 4,94 MB)
Fotografické prílohy k jednotlivým uliciam: 
Baštova ul. (pdf, 4,05 MB)
Bottova ul. (pdf, 1,23 MB)
Dlhá ul. (pdf, 1,02 MB)
Gustáva Hermana ul. (pdf, 857 kB)
Gymnaziálny priechod (pdf, 159 kB)
Kasárenská ul. (pdf, 759 kB)
Kláštorná ul. (pdf, 3,66 MB)
Košická ul. (pdf, 1,50 MB)
Kukučínova ul. (pdf, 1,14 MB)  
Mäsiarska ul. (pdf, 1,74 MB)
Móricova ul. (pdf, 877 kB)
Námestie Majstra Pavla (pdf, 5,72 MB)
Nová ul. (pdf, 2,70 MB)
Probstnerova ul. (pdf, 2,91 MB)
Ružová ul. (pdf, 1,69 MB)
Sirotinská ul. (pdf, 212 kB)
Špitálska ul. (pdf, 2,06 MB)
Uhoľná ul. (pdf, 1,08 MB)
Vetrová ul. (pdf, 657 kB)
Vysoká ul. (pdf, 2,23 MB)
Žiacka ul. (pdf, 1,63 MB)
Hranica PR a pohľady (pdf, 2,71 MB)