Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Ochrana pamiatok
  3. Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie
  4. Zásady ochrany PR Brhlovce

Zásady ochrany PR Brhlovce

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Brhlovce (PRĽA) - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, aktualizácia 2006 Spracovali: Autori: Mgr. Imrich Tóth, Mgr. Alena Dudová Spoluriešitelia: Ing. Darina Ulrychová CSc., Mgr. Róbert Daňo PhD. © Krajský pamiatkový úrad Nitra, pracovisko Komárno, Senný trh 6, 945 01 Komárno, 2006 UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy,  fotografické prílohy a prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy, prílohy). Originál PRĽA Brhlovce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia, aktualizácia 2006, je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Nitra, pracovisko Komárno, Senný trh 6, 945 01 Komárno. 
 

TEXTOVÉ ČASTI: 
PRĽA Brhlovce - Zásady ochrany, obnovy a prezentácie hodnôt pamiatkového územia (pdf, 1,21 MB) 
PRĽA Brhlovce - Urbanisticko-historický výskum (pdf, 523 kB) 
PRĽA Brhlovce - Protokol o platnosti zásad (pdf, 191 kB) 

MAPY: 
PRĽA Brhlovce - Mapa Vymedzenie pamiatkového územia (pdf, 371 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mapa Vymedzenie ochranného pásma (pdf, 374 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mapa Zásady ochrany pamiatkového územia (pdf, 712 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mapa Stavebno technický stav objektov (pdf, 481 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mapa katastrálna (pdf, 916 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mapa katastrálna historická z roku 1889 (pdf, 517 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mapa katastrálna historická z roku 1937 (pdf, 1,45 MB) 

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY: 
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 127  (pdf, 137 kB) 
PRĽA Brhlovce - Dom ľudový 139 (pdf, 141 kB) 
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 139 (pdf, 191 kB) 
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 141 (pdf, 183 kB) 
PRĽA Brhlovce - Dom ľudový 142 (pdf, 72 kB) 
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 142 (pdf, 113 kB) 
PRĽA Brhlovce - Mastal dom 143 (pdf, 112 kB) 
PRĽA Brhlovce - Skalné obydlie dom 146 (pdf, 193 kB) 
PRĽA Brhlovce - Diaľkové pohľady (pdf, 596 kB) 

VÝKRESY: 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 127 (pdf, 304 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 130 (pdf, 146 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 133 (pdf, 300 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 135 (pdf, 268 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 136 (pdf, 403 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 137 (pdf, 652 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 138 (pdf, 192 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 140 (pdf, 434 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 142 (pdf, 261 kB) 
PRĽA Brhlovce - Výkresy dom 147 (pdf, 211 kB) 

UZNESENIE VLÁDY: 
Uznesenie vlády SSR č. 272 o vyhlásení PRĽA v Brhlovciach (pdf, 863 kB)