Prejsť na obsah
Pamiatková rezervácia Ždiar
Urbanisticko – historický výskum a zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľka krajského pamiatkového úradu Prešov: Ing. Eva Semanová
Spracovatelia: Ing. arch. Iveta Bujnová, Ing. Eva Semanová, Dr. Gabriel Lukáč
Spolupráca: Mgr. Alena Olekšáková
© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD PREŠOV, Hlavná 115, 080 01 Prešov, 2008-2009

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov.
Prechod na kontakty KPU

TEXTOVÁ ČASŤ:
PR Ždiar – Urbanisticko-historický výskum (PDF, 1270 kB)
PR Ždiar – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 331 kB)
PR Ždiar – Záverečné ustanovenia (PDF, 1291 kB)

MAPY:
Výkres č. 1 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území – Bachledová dolina (PDF, 138 kB)
Výkres č. 2 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území – Blaščacká dolina a Antošovský vrch (PDF, 233 kB)
Výkres č. 3 – Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov v pamiatkovom území – horný koniec (PDF, 230 kB)
Výkres č. 4 – Širšie vzťahy (PDF, 691 kB)
Výkres č. 5 – Zásady ochranny pamiatkového územia – Bachledová dolina (PDF, 146 kB)
Výkres č. 6 – Zásady ochranny pamiatkového územia – Blaščacká dolina a Antošovský vrch (PDF, 245 kB)
Výkres č. 7 – Zásady ochranny pamiatkového územia – horný koniec (PDF, 231 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
PR Ždiar – Fotodokumentácia (PDF, 4047 kB)