Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Vlkolínec Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zuzana Liptayová
Kolektív autorov:
PhDr. Zuzana Liptayová, prom.etn. Mária Ušaková, Daniela Majzoková

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1990

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU.

TEXTOVÉ ČASTI:
PRĽA Vlkolínec – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 9171 kB)
PRĽA Vlkolínec – Protokol platnosti zásad (PDF, 711 kB)

MAPY:
Mapa PRĽA Vlkolínec (PDF, 131 kB)
Mapa ochranného pásma PRĽA Vlkolínec (PDF, 113 kB)
Pôvodná mapa PRĽA Vlkolínec (JPG, 872 kB)