Prejsť na obsah

Mestská pamiatková rezervácia Žilina Zásady ochrany pamiatkového územia

Riaditeľ krajského pamiatkového úradu: Ing. Miloš Dudáš, CSc.
Autorský
kolektív: Ing. arch. Jara Lalková, Ing. arch. Viera Dvořáková, prom. hist. Štefánia Tóthová

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD ŽILINA, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina, 1988

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter!
Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený
(texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom
pamiatkovom úrade Žilina, Mariánske nám.19, 010 01 Žilina. Prechod na kontakty KPU.

TEXTOVÉ ČASTI:
MPR Žilina – Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 7407 kB)
MPR Žilina – Protokol platnosti zásad (PDF, 702 kB)

MPR Žilina – Manuál pre umiestňovanie reklamy (PDF, 8 834 kB)

MAPY:
Mapa ochranného pásma a pamiatkovej rezervácie Žilina (PDF, 7544 kB)
Podrobná mapa PR Žilina (JPG, 2971 kB)

FOTOGRAFICKÉ PRÍLOHY:
MPR Žilina – Zásady ochrany pamiatkového územia, fotodokumentácia (PDF, 2245 kB)