Prejsť na obsah

Pamiatková rezervácia Banská Bystrica

Riaditeľ: Ing. arch. Zuzana Klasová
Spracovatelia: Mgr. Ľubica Fillová (urbanistickohistorický výskum), Ing. arch. Zuzana Klasová (ZOPÚ)
Spoluriešitelia: Ing. Anna Faturová, Ing. arch. Mária Flórová, Ing. arch. Anna Hojčková, Ing. arch. Renata Lieskovská, Mgr. Martin Miňo, Mgr. Tatiana Plavcová, Mgr. Zdenko Rusko

© KRAJSKÝ PAMIATKOVÝ ÚRAD BANSKÁ BYSTRICA, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica, 2015

UPOZORNENIE: Celý zverejnený materiál na www.pamiatky.sk (textové časti, mapové prílohy a fotografické prílohy) má informatívny charakter! Pre potreby zverejnenia na webovej stránke PÚ SR bol materiál zmenšený (texty, fotografie, mapy). Originál je k nahliadnutiu na Krajskom pamiatkovom úrade Banská Bystrica, Lazovná č. 8, 974 01 Banská Bystrica.

PDF súbory sa otvárajú do nového okna.

TEXTOVÉ ČASTI:
Zásady ochrany pamiatkovej rezervácie Banská Bystrica (PDF, 8248 kB)
Záverečné ustanovenia (PDF, 306 kB)

FOTOGRAFIE:
Celkové pohľady (PDF, 1952 kB)
Parter, fasády, detaily fasád (PDF, 765 kB)
Strechy, vikiere novostavby (PDF, 781 kB)
Venduty, historické mapy, letecké pohľady (PDF, 6827 kB)
Diaľkové pohľady, zástavba
Opevnenia, zeleň, voda, zaniknuté objekty

MAPY:
Širšie vzťahy (PDF, 1661 kB)
Vymedzenie územia (PDF, 812 kB)
Archeológia (PDF, 939 kB)
Rozbor pamiatkových hodnôt objektov a priestorov (PDF, 4858 kB)
Zásady ochrany pamiatkového územia (PDF, 2389 kB)
Historická katastrálna mapa z roku 1859 (PDF, 2060 kB)
Historická katastrálna mapa z roku 1927 (PDF, 1941 kB)

PRÍLOHY:
Tabuľky objektov úvodné strany (PDF, 87 kB)
Tabuľky objektov – Blok 1 – Lazovná (PDF, 3991 kB)
Tabuľky objektov – Blok 2 – Lazovná, Bakossová (PDF, 12350 kB)
Tabuľky objektov – Blok 3 – Dolná, Horná Strieborná (PDF, 510 kB)
Tabuľky objektov – Blok 4 – Námestie SNP, Horná strieborná (PDF, 16258 kB)
Tabuľky objektov – Blok 5 – Námestie SNP, S. Moysesa, Lazovná (PDF, 159 kB)
Tabuľky objektov – Blok 6 – Mestský hrad (PDF, 4796 kB)
Tabuľky objektov – Blok 7 – Horná, Komenského, Kollarová (PDF, 14547 kB)
Tabuľky objektov – Blok 8 – Dolná, Kuzmányho, Národná (PDF, 340 kB)
Tabuľky objektov – Blok 9 – Námestie SNP, Národná, Cikkerová (PDF, 332 kB)
Tabuľky objektov – Blok 10 – Horná, Námestie S. Moysesa a SNP (PDF, 551 kB)
Tabuľky objektov – Blok 11 – Horná, Komenského, Skuteckého (PDF, 3222 kB)
Tabuľky objektov – Blok 12 – Stadkerovo nábrežie, Národná (PDF, 9465 kB)
Tabuľky objektov – Blok 13 – Národná, Švantnerova, Cikkerová (PDF, 3799 kB)
Tabuľky objektov – Blok 14 – Národná, Štefánikovo nábrežie
(PDF, 9178 kB)