Prejsť na obsah

Krajský pamiatkový úrad Trenčín

K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
tel.: 032/2451111
e-mail: podatelna.tn@pamiatky.gov.sk
Riaditeľ/ka KPÚ: PhDr. Eva Gazdíková

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ - icon

Telefónny zoznam pracovníkov KPÚ

Úradné hodiny KPÚ TN

Stránkové hodiny
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Podateľňa
Pondelok:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Utorok:08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Streda:08:00 – 12:0013:00 – 16:00
Štvrtok:08:00 – 12:0013:00 – 15:00
Piatok:08:00 – 12:00

Mapa sídla KPÚ TN

Elektronické žiadosti o informácie v zmysle zákona č.211/2000 Z. z. o slobode informácií (Infozákon) zasielajte kontaktným formulárom alebo emailom na adresu podateľne!

Kontaktný formulár KPÚ TN

Vaše meno(požadované)
Inštitúcia/združenie/organizácia/spoločnosť
Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ochrany GDPR(požadované)

KPÚ Trenčín – Pracovisko Prievidza

Nová ul. č. 2, 97101 Prievidza
tel.: 046/2451111
e-mail: podatelna.pd@pamiatky.gov.sk
Vedúci/a pracoviska: Ing. Mária Dvončová

Telefónny zoznam

Úradná tabuľa KPÚ Trenčín

  • 18.01.2023 | „Rekonštrukcia plynovodov Bojnice – ul. Okrajová, ÚO00176“ na uliciach Okrajová, Nemocničná, Bernolákova, Kvetová, Šp…
Vysvetlivky používaných skratiek:

KPÚ – Krajský pamiatkový úrad, NKP – Národná kultúrna pamiatka, NNKP – Nehnuteľná národná kultúrna pamiatka, OP – Ochranné pásmo, – Pamiatkové územie, PR – Pamiatková rezervácia, PZ – Pamiatková zóna, k.ú. – katastrálne územie.

Aktuality