Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Cyklus prednášok Piaristi a barok na hornej Nitre

KPÚ Trenčín
Piaristi a barok na hornej Nitre

V rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018 pripravuje Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza v spolupráci s Kolégiom piaristov a Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi cyklus prednášok pod názvom Piaristi a barok na hornej Nitre. Predmetom prednášok budú hnuteľné pamiatky piaristického kostola a kláštora v Prievidzi, odozva dielne sochára Dionýza Stanetiho v sakrálnom umení regiónu, a tiež málo známa osobnosť zakladateľa rehole sv. Jozefa Kalazanského (*1556 † 1648) vo výtvarných zobrazeniach zachovaných v kostole a kláštore piaristov. Cyklus prednášok odštartuje 9. októbra 2018, viac informácií nájdete v pozvánke.

POZVÁNKA (pdf, 0,95 MB)

Piaristi a barok na hornej Nitre