Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Značka: KPÚ Trenčín

0301-Batovce-zoznam-foto.pdf
KPÚ Trenčín

Jednou z charakteristických čŕt panorámy historického jadra mesta Trenčín je kupola neologickej synagógy. Harmonicky zapadá medzi ďalšie urbanistické…

Vstupný most a delová bašta Hradu Uhrovec, zdroj: archív KPÚ TN
KPÚ Trenčín

Nemožno poprieť, že jeden z najmalebnejších a z architektonicko – historického hľadiska najautentickejších hradov Slovenska sa ukrýva v lesoch…

01 – Celkový pohľad na kaplnku pred obnovou
KPÚ Trenčín

Dvojvežovú kaplnku na Trenčianskej ceste v Horných Kočkovciach neprehliadne zrejme nikto z domácich ani návštevníkov. Pohrebná kaplnka Nanebovzatia…

01 – Ježiš na hlavnom oltári, detail. Foto: Juraj Novák
KPÚ Trenčín

Farský Kostol Božského Srdca Ježišovho v Partizánskom patrí k najhodnotnejším sakrálnym stavbám modernej architektúry na Slovensku a jeho význam si…

01 - Kaštieľ Vysočany, stav v roku 2014, foto: KPÚ Trenčín
KPÚ Trenčín

Súčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková…

01 – Tužina, bočný oltár Ukrižovania. Stav po reštaurovaní. Foto B. Matáková
KPÚ Trenčín

V rímskokatolíckom Kostole sv. Jakuba Staršieho v Tužine postaveného v roku 1797 na mieste staršieho kostola sv. Jakuba a sv. Kataríny, sa od konca…

01 – Mauzóleum pred obnovou, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2017
KPÚ Trenčín

Mauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí…

01 - Pohrebná kaplnka pred obnovou, juhozápadný pohľad, autor fotografie I. Radimák
KPÚ Trenčín

Na mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny…

01 – Pohľad na vstup do kostola, foto. L. Reháková 2019, KPÚ Trenčín, prac. Prievidza
KPÚ Trenčín

Zabudnutý a obchádzaný Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch – Brezanoch postupne odkrýva svoje tajomstvá. V roku 2019 na základe rozhodnutia…

01 - memoriálny nápis na severnej stene lode Kostola sv. Heleny. Koniec 15. storočia. Foto: Peter Koreň
KPÚ Trenčín

Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil…