Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Hrobka Vietorisovcov v obci Horovce, okres Púchov "vstala z popola"

KPÚ Trenčín
01 – Mauzóleum pred obnovou, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2017

Mauzóleum rodiny Vietorisovcov v Horovciach bolo postavené začiatkom 19. stor. Ladislavom Vietorisom st., je situované v extraviláne obce, na úpätí vŕšku Hôrka, na ktorom sa nachádza aj rímskokatolícky Kostol Najsvätejšej Trojice s areálom. Rod Vietorisovcov prišiel do Horoviec po odkúpení majetkov Madočányovcov, pričom v 19. stor. boli významnou rodinou v Trenčianskej stolici, kde jej príslušníci získali najvyššie stoličné i vládnuce funkcie. (Ladislav Vietoris sa v roku 1848 stal komisárom viedenskej vlády pre Trenčiansku stolicu.) Rodinná hrobka predstavuje hmotný doklad kultúrneho vývoja v obci a jej širšom okolí tohto obdobia. Zároveň dokumentuje donátorské aktivity rodu Vietoris v tejto lokalite. 

Hlavná vstupná fasáda mauzólea je orientovaná na juhovýchod k poľnej ceste lemovanej stromovou alejou a napájajúcej sa na prístupovú cestu k areálu kostola. Predstavuje malú sepulkrálnu architektúru (na štvorcovom pôdoryse) postavenú v klasicistickom slohu s uplatnením antikizujúcich architektonických prvkov. Hlavný priestor mauzólea (hrobky) prekrýva nízka stanová strecha, jej predsieň malá štvorboká kupola flankovaná štvoricou kamenných obeliskov. Pôdorys a dispozícia stavby, vertikálne a horizontálne konštrukcie, t. j. celá hmota tehlovej stavby, klenba, kupola s obeliskami, členenie fasád a paládiovské okná, edikuly pre sochy, vstupná edikula s tympanónom, pôvodné kovania na okenných a dverných výplniach, ozdobné kované okenné mreže, dverná výplň, prezentujú repertoár hodnotných antikizujúcich architektonických prvkov a cenných umelecko–remeselných prvkov, ktoré zároveň dokumentujú charakter architektúry začiatku 19. storočia na Slovensku.

V roku 2017 bolo mauzóleum vyhlásené za nehnuteľnú národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2017 vlastník nehnuteľnosti – Obec Horovce postupne realizovala komplexnú obnovu na základe rozhodnutia o zámere obnovy. V prvej etape bol obnovený krov a strešná krytina, ktoré boli poškodené padnutým stromom. Starú plechovú krytinu nahradila nová titánzinková krytina. V ďalších etapách boli v roku 2018 obnovené všetky okenné a dverné výplne a ich ozdobné kovania a v roku 2019 realizovaná obnova fasád mauzólea a všetkých poškodených architektonických prvkov. Poslednou etapou obnovy bude obnova interiéru kultúrnej pamiatky, všetkých poškodených architektonických prvkov a interiérovej výmaľby. Po komplexnej obnove plánuje obec zriadiť v priestoroch mauzólea múzeum rodiny Vietorisovcov. Jeho okolie bude slúžiť ako pietne miesto a zároveň oddychová zóna.

Mgr. Mária Ružôňová, Krajský pamiatkový úrad Trenčín

01 – Mauzóleum pred obnovou, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2017
02 – Okenná výplň pred obnovením, foto. I. Radimák, KPÚ TN,  2017
03 – Detail čelnej fasády pred obnovou, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2017
04 – Interiér mauzólea pred obnovou, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2017
05 – Mauzóleum po obnove fasád a strechy, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2019
06 – Obnovená strecha, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2019
07 – Nová dverná výplň na hlavnom vstupe do objektu, foto. I. Radimák, KPÚ TN, 2019