Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Kostol sv. Heleny a Krista Kráľa v Nedožeroch-Brezanoch - nové nálezy

KPÚ Trenčín
01 - memoriálny nápis na severnej stene lode Kostola sv. Heleny. Koniec 15. storočia. Foto: Peter Koreň

Rímskokatolícky Kostol sv. Heleny patrí k výnimočným sakrálnym pamiatkam hornej Nitry s výraznými „stopami dávnej minulosti“. V roku 2019 uskutočnil Ing. arch. Martin Bóna, PhD. komplexný pamiatkový výskum, ktorý priniesol cenné poznatky o objekte, a významné nálezy historických omietok, malieb a kamenných článkov. V rámci výskumu realizovaná dendrochronologická analýza Mgr. et Mgr. Mojmíra Chomu posunula vznik kostola z roku 1409 do obdobia rokov 1423 – 1426. Počas reštaurátorského výskumu Mgr. art. Petra Koreňa sa vo vrstve figurálnych nástenných malieb našli nápisy výnimočnej historickej a výtvarnej kvality. Ide o texty čiernou a červenou farbou písané neskorogotickou minuskulou používanou koncom 15. storočia. Podľa predbežného rozboru historika doc. PhDr. Juraja Šedivého, MAS, PhD. v dvojriadkovom texte je pamätný zápis dátumu úmrtia Mateja Korvína († 6. apríla 1490). Fragmenty nápisu červenými písmenami majú črty chválospevu o Panne Márii od sv. Augustína (?). Zachované nápisy, hoci neúplné a poškodené trasovaním elektrického vedenia, sú výnimočnou epigrafickou pamiatkou a ich nálezy mimoriadnou reštaurátorskou a pamiatkarskou udalosťou. 

Barbora Matáková, KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza

01 - memoriálny nápis na severnej stene lode Kostola sv. Heleny. Koniec 15. storočia. Foto: Peter Koreň
02 – fragmenty chválospevu o Panne Márii (?), severná stena lode Kostola sv. Heleny. Koniec 15. storočia. Foto: Peter Koreň