Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Kaštieľ vo Vysočanoch - začiatok pamiatkovej obnovy a sen jedného optimistu

KPÚ Trenčín
01 - Kaštieľ Vysočany, stav v roku 2014, foto: KPÚ Trenčín

Súčasťou pamiatkového fondu okresu Bánovce nad Bebravou je aj kaštieľ v obci Vysočany, ktorého vznik sa kladie do 2. polovice 16. storočia. Bloková stavba kaštieľa, ozvláštnená nárožným polygonálnym vežičkovým rizalitom a pilierovým portikom, ktorý pôvodne niesol jednoduchý balkón, sa nachádza v tesnej blízkosti pôvodne stredovekého kostola sv. Martina. V minulosti kaštieľ v rámci Vysočian vynikal zaujímavou polohou, avšak stavebný vývoj obce, striedanie vlastníkov a hlavne dlhoročná opustenosť bez kontinuity využitia a údržby spôsobili, že zostal nechránený, na neohradenom pozemku, v tesnej blízkosti novej bytovky a hlavnej cestnej komunikácie pretínajúcej obec. 

Tieto okolnosti sa výrazne negatívne podpísali na stavebno – technickom stave kaštieľa. Schátralú a staticky narušenú stavbu s dožívajúcou strechou, rozbitými alebo úplne chýbajúcimi okennými výplňami sa podujal zachrániť nový vlastník – optimista s láskou k histórii a výtvarnému umeniu Ing. Pavol Žatko s rodinou. Po vstupných rokovaniach s pracovníkmi Krajského pamiatkového úradu Trenčín vypracoval zámer obnovy kaštieľa, ktorý by mal slúžiť v budúcnosti na bývanie a čiastočne na komerčné účely. Prvé záchranné práce, vykonané na tejto kultúrnej pamiatke od roku 2014, realizoval Ing. Žatko sám, a to doslova vlastnoručne. Spolu so svojou rodinou a známymi, ochotnými podať pomocnú ruku, vyčistili okolie kaštieľa od náletovej zelene, v interiéri sa im podarilo aspoň provizórne zabezpečiť prehnité stropné konštrukcie a podoprieť rozrušené klenby, doplnili lokálne chýbajúcu strešnú krytinu. 

Nakoľko k obnove kaštieľa neexistovala žiadna prípravná dokumentácia, v prvej etape bolo potrebné vypracovať stavebné zameranie skutočného stavu, statický posudok a architektonicko – historický pamiatkový výskum (2016). Výsledky pamiatkového výskumu boli publikované v časopise Pamiatky a múzeá (4/2018, s. 39 – 42). Keďže sa v kaštieli zachovali vo veľkej miere hodnotné historické omietkové vrstvy s výtvarnou výzdobou, a to na fasádach aj v interiéri, nadviazal na spomenutý pamiatkový výskum aj výskum reštaurátorský, ktorého výsledkom bol návrh na reštaurovanie. 

Vďaka výskumom poznáme bližšie podobu výzdoby fasád, ktorú v najstaršej stavebnej etape z 2. polovice 16. storočia predstavovalo nárožné kvádrovanie, vytvorené technikou preškrabávaného sgrafita. Mladšiu formu výzdoby z konca 1. štvrtiny 18. storočia opäť reprezentuje kvádrovanie, ale aj čierno – biela dekoratívna panelácia fasád. V interiéri kaštieľa boli identifikované na prvom podlaží rozsiahlo zachované renesančné hladené omietky, v rámci ktorých sa fragmentárne zachovali aj ozdobné volútové štukové pätky klenieb. Na druhom podlaží sa zachovala zaujímavá a v regióne ojedinelá nástenná maliarska výzdoba z prvých desaťročí 20. storočia, kombinujúca prvky florálnej secesie s geometrickými vzormi v štýle Art deco. 

Závery vykonaných výskumov boli zapracované do projektovej dokumentácie komplexnej obnovy kaštieľa a v roku 2019 sa tak mohlo začať s prvými stavebnými prácami. V súlade s návrhom pamiatkovej obnovy boli šetrne odstránené nevhodné utilitárne deliace priečky z polovice 20. storočia a kaštieľu tak bola v interiéri v rámci možností prinavrátená jeho pôvodná dispozícia. Nasledovala obnova strechy a stropných konštrukcii, pričom sa podarilo zachovať niektoré pôvodné a staticky vyhovujúce trámové prvky. Rovnako sa citlivo obnovilo aj mohutné komínové teleso. Aktuálne sa realizujú prvé nevyhnutné práce na vlhkostnej sanácii, ktoré majú predovšetkým zabrániť stekaniu zrážkovej vody z cestnej komunikácie do suterénu kaštieľa a stabilizovať terén v jeho bezprostrednom okolí. V súvislosti s týmito prácami prebieha aj archeologický výskum. 

Pri obnove kaštieľa vo Vysočanoch okrem rodiny a oddaných pomocníkov výrazne pomáha Ministerstvo kultúry SR, a to vo forme dotácii z grantového programu Obnovme si svoj dom. Hoci záchrana kaštieľa vo Vysočanoch je ešte len na začiatku, pre všetkých je veľkou motiváciou nákazlivý optimizmus a srdečná povaha Ing. Žatka. Už teraz si vie napriek mnohým úskaliam a vedomiu, že kvôli finančnej náročnosti ide o „beh na dlhé trate“, predstaviť svoj vysnívaný kaštieľ plne funkčný, útulný a pohostinný, so zachovaním všetkých jeho historických prvkov a výtvarnej výzdoby. Veríme spolu s ním, že sa tento jeho sen splní a v Trenčianskom kraji pribudne jedna ukážkovo obnovená pamiatka.

Spracoval: Mgr. Mária Kucmanová, KPÚ Trenčín
Fotografie: Mgr. Mária Kucmanová, Mgr. Daniela Nipčová, PhD., Ivan Radimák, Ing. Pavol Žatko

01 - Kaštieľ Vysočany, stav v roku 2014, foto: KPÚ Trenčín
02 – Kaštieľ Vysočany, stav po prvých záchranných prácach, foto: KPÚ Trenčín
03 – Kaštieľ Vysočany, pohľad na SV fasádu s nárožným vežičkovým rizalitom, súčasné situovanie 
objektu pod niveletou blízkej cesty, foto: KPÚ Trenčín
04 – Kaštieľ Vysočany, miestnosť na prvom NP s renesančnou klenbou, foto: KPÚ Trenčín
05 – Kaštieľ Vysočany, JZ nárožie, súvislý pás zachovaného kvádrovania vytvoreného technikou preškrabávaného sgrafita, 2. polovica 16. storočia, foto: KPÚ Trenčín
06 – Kaštieľ Vysočany, detail nárožného kvádrovania vytvoreného technikou preškrabávaného sgrafita, foto: KPÚ Trenčín
07 – Kaštieľ Vysočany, 1. NP, odtlačok volútovej štukovej pätky renesančnej klenby, záver 16. storočia, foto: KPÚ Trenčín
08 -  Kaštieľ Vysočany, 2. NP, interiér vežičkového rizalitu so zvyškami dekoratívnej nástennej maliarskej výzdoby zo začiatku 20. storočia, foto: KPÚ Trenčín
09 – Kaštieľ Vysočany, 2. NP, nástenná maliarska výzdoba s prvkami secesie a Art deco, začiatok 20. storočia, foto: KPÚ Trenčín
10 – Kaštieľ Vysočany, nález signovaných tehiel v sekundárnych priečkach a zámurovkách, foto: KPÚ Trenčín
11 – Kaštieľ Vysočany, na obnove strechy sa pracovalo každý deň až do západu slnka, 2019, foto: P. Žatko
12 – Kaštieľ Vysočany, ani mračná na oblohe nezabránili vytrvalým prácam na obnove strechy, 2019, foto: P. Žatko
13 – Kaštieľ Vysočany, strecha po obnove, 2019, foto: KPÚ Trenčín
14 – Kaštieľ Vysočany, strecha po obnove, 2019, foto: KPÚ Trenčín