Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Pohrebná kaplnka v Trenčíne - nazývaná aj „Srbská“

KPÚ Trenčín
01 - Pohrebná kaplnka pred obnovou, juhozápadný pohľad, autor fotografie I. Radimák

Na mestskom cintoríne v Trenčíne sa nachádza novo vyhlásená NNKP vojnový cintorín z 1. svetovej vojny s pohrebnou kaplnkou. Už počas prvého roku vojny (1914) sa začalo s pochovávaním vojakov na mestskom cintoríne. Väčšinu z nich tvorili vojaci, ktorí podľahli následkom zranení vo vojenskej nemocnici v Trenčíne. Neskôr bol založený aj ďalší vojenský cintorín v mestskej časti Trenčína - Kubrej. Súčasťou cintorína sa po vojne v roku 1928 stala aj pohrebná kaplnka - kostnica, kde sú uložené v malých drevených rakvičkách exhumované pozostatky vojakov (viac ako 180 vojakov) z vtedajšieho Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov (SHS). Okrem toho sa na cintoríne nachádza asi 503 hrobov vojakov, prevažne Čechov a Slovákov, no taktiež Poliakov, Rakúšanov, Rusov, Talianov, Maďarov, Nemcov, Rumunov ... 

Pohrebná kaplnka je jednoduchá, dvojpriestorová stavba, obdĺžnikového pôdorysu s plochou strechou, polozapustená do svahovitého terénu. Stavbu z troch strán obkolesuje murovaný stĺpik. Zaujímavé je najmä členenie hlavnej fasády polostĺpmi po stranách a ukončenie fasády tympanónovým štítom na ktorom sa nachádza nápis SHS. Na vrchu štítu je umiestnený pravoslávny kríž s troma priečnymi ramenami, pričom spodné rameno je šikmé. Do interiéru sa vstupuje cez dvojkrídlové dvere opatrené mrežou. Nachádza sa tu malá predsieň s murovanou menzou na kladenie vencov a sviec, za ňou sú po oboch stranách úzke otvory, ktorými sa vchádza do hlavného priestoru kostnice. 

V novembri 2019 v rámci 101. výročia ukončenia 1. svetovej vojny bola prezentovaná kaplnka po komplexnej obnove, ktorá riešila najmä zlý stavebno-technický stav objektu, ktorý bol dlhodobo zanedbávaný. Počas obnovy bola vykonaná sanácia vlhkosti, obnova strešného plášťa, obnova fasády, konkrétne vyspravenie exteriérových aj interiérových omietok, farebné nátery a osadenie pamätnej tabule. Ďalším krokom do budúcnosti by mala byť obnova jednotlivých hrobov vojakov, ktoré sú taktiež v zlom stave, niektoré aj fyzicky zaniknuté. 

Mgr. Ľubica Špániková, KPÚ Trenčín

01 - Pohrebná kaplnka pred obnovou, juhozápadný pohľad, autor fotografie I. Radimák
02 – Pohrebná kaplnka počas obnovy, juhozápadný pohľad, autor fotografie I. Radimák
03 – Pohľad na časť vojnového cintorína, autor fotografie I. Radimák
04 – Pohrebná kaplnka po obnove, čelná, západná strana, autor fotografie I. Radimák
05 – Pohrebná kaplnka po obnove, interiér, autor fotografie I. Radimák