Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Obnova barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom (2018-2019)

KPÚ Trenčín
Objekt sýpky pred obnovou. Foto: I. Radimák, KPÚ Trenčín, 2017

V objekte barokovej sýpky v Novom Meste nad Váhom bola v rokoch 2018 – 2019 zrealizovaná komplexná obnova s cieľom vytvorenia nových výstavných priestorov - Galérie kresleného humoru (vlastníkom a investorom stavby je Mesto Nové Mesto nad Váhom).

Sýpka, ako poschodová dvojkrídlová budova na pôdoryse v tvare L, je situovaná v radovej zástavbe v severnej časti Komenského ulice, pričom podľa v minulosti zrealizovaného architektonicko-historického výskumu bola v r. 1764 pristavaná ako hospodárske zázemie (na miesto lisovne postavenej z nepálenej tehly v r. 1705) k meštianskemu domu na Námestí slobody č. 1. V čelnom – južnom krídle je situovaný prejazd, dvor uzatvára kratšie - západné krídlo. Čelné krídlo sýpky je podpivničené (polozapusteným suterénom) čím je podlaha prízemia zvýšená oproti prízemiu bočného krídla bez suterénu, podlahy poschodia sú v jednej úrovni. Plocha fasády orientovanej do Komenského ulice je členená plastickým lizénovým rámovaním. Mimo 1. okennej osi prízemia majú všetky okenné resp. vetracie otvory rovnakú podobu, t.j. menších rozmerov, orientované naležato, rámované kamennou šambránou s pásikom, s vonkajšími prevliekanými mrežami a plechovými okenicami. Dvorové fasády objektu sú hladké.

V 50. rokoch 20. storočia bolo v objekte realizovaných viacero stavebným úprav (napr. vybudované nové schodisko rameno zo dvora do suterénu, prepojenie miestností bočného krídla na 1. NP). Po r. 1967, kedy objekt získalo od Poľnohospodárskeho nákupného podniku Múzeum Nové Mesto nad Váhom, boli jeho priestory adaptované na účely depozitu. 

Cieľom obnovy bolo v maximálnej miere zachovať nepočetné pôvodné historické prvky (dvernú výplň z priestoru podbránia, dvere do komínového výlezu, kovové okenice, prevliekané mreže apod.), ako aj odstrániť alebo eliminovať staršie nevhodné zásahy z 2. polovice 20. storočia (napr. zamurovanie suterénnych vetracích otvorov, navýšenie nivelety podbránia, typovo nevhodné interiérové výplne s kovovými zárubňami apod.) V rámci obnovy bola ďalej riešená nová elektroinštalácia, osvetlenie, vykurovanie, obnova vnútorných omietok, výmena novodobých okien, dverí, podláh, obnova vonkajšej fasády vrátane doplnenia okeníc podľa zachovaných. Boli asanované prízemné dvorové prístavby objektu z 20. stor. Pivničné priestory zostali po vyčistení (po vykonaní archeologického výskumu) bez ďalšieho plánovaného využitia. 

Obnova historickej sýpky, spoločne s novopostavenou svadobnou sieňou a zrekonštruovanými priľahlými budovami, bola súčasťou projektu revitalizácie nádvoria ako novej oddychovej zóny v centre mesta Nové Mesto nad Váhom. 

Mgr. Lucia Pastierová, KPÚ Trenčín

Objekt sýpky pred obnovou. Foto: I. Radimák, KPÚ Trenčín, 2017
Objekt tesne pred dokončením  obnovy (s novodobou bránou z 2. pol.20. stor.). Foto: I. Radimák, KPÚ Trenčín 2019