Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Obnova Žigmundovej brány Bratislavského hradu

KPÚ Bratislava
Reštaurovanie kameno-sochárskych prvkov na fasáde Žigmundovej brány v Bratislave, foto: KPÚ Bratislava

Na Bratislavskom hrade v tomto období prebiehajú práce na obnove objektu Žigmundovej brány, ktorá je z tohto dôvodu pre verejnosť neprístupná. Momentálne hlavný objem prác tvoria reštaurátorské práce na kameno-sochárskych prvkoch a kamennom murive v exteriéri objektu, ktoré boli vo výrazne degradovanom stave, pričom niekde pôvodné kameno-sochárske články chýbali úplne. Obvodové murivo bolo prekryté vrstvami nevhodných povrchových úprav, ktoré spôsobovali jeho zvetrávanie a museli byť odstránené. Reštaurátorskými metódami sú teraz jednotlivé ozdobné prvky, ale aj časti stien s chýbajúcim, vypadnutým murivom očisťované, dopĺňané a domodelovávané tak, aby si objekt zachoval gotický charakter a výraz z obdobia svojho vzniku v pol. 15. st. Pri obnove sú zároveň čiastočne rešpektované aj reštaurátorské zásahy z obdobia 20. storočia, ktoré sú na fasáde čitateľné ako jedna z vrstiev vývoja objektu. Prinášame Vám niekoľko pohľadov "spoza plachty" na prebiehajúce práce. 

Krajský pamiatkový úrad Bratislava

Reštaurovanie kameno-sochárskych prvkov na fasáde Žigmundovej brány v Bratislave, foto: KPÚ Bratislava
pozvanka_CK_apr_2012_def.pdf
cena2012_1.jpg
cena2012_2.jpg
cena2012_3.jpg
cena2012_4.jpg
cena2012_5.jpg
cena2012_6.jpg
pozvanka_DL_v01.pdf
Exhibition_DL_in_Slovakia_description.pdf
1_limes.jpg
3_limes.jpg
4_limes.jpg
5_limes.jpg
6_limes.jpg
7_limes.jpg
8_limes.jpg
9_limes.jpg
10_limes.jpg