Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktuality

Kategória: KPÚ Bratislava

KPÚ Bratislava

Z oblasti pamiatkových obnov najväčšiu pozornosť, pochopiteľne, pútajú komplexné rekonštrukcie historických budov, pretože po dôslednom výskumnom…

01_Pohľad na južný portál na lamačskej strane krátko po obnove, v kúte je viditeľné zavĺhanie problematického kúta, 2023 (zdroj: Archív KPÚ Bratislava)
KPÚ Bratislava

Bratislavský železničný tunel na trati v smere Bratislava-Brno prebieha pod terénom paralelne s Pražskou ulicou, v terénnom záreze medzi masívmi…

Fasáda domu na Holubyho ul. po obnove – zdroj: archív KPÚ BA
KPÚ Bratislava

Pezinok je obľúbená lokalita neďaleko Bratislavy, ktorá v posledných desaťročiach narástla z malého vinohradníckeho mestečka pod Karpatami na živé…

Čelná fasáda lekárne u Salvátora, zdroj: archív KPÚ BA
KPÚ Bratislava

V týchto dňoch prebieha postupná inštalácia historického mobiliáru do obnovených priestorov bývalej lekárne u Salvátora na Panskej ulici v Bratislave.…

Nástenné maľby odkryté pri obnove kaštieľa v Čunove, foto: KPÚ Bratislava
KPÚ Bratislava

V rámci prebiehajúcich stavebných prác na obnove Kaštieľa v Čunove, ktorú realizuje Bratislavský samosprávny kraj s využitím zväčša európskych peňazí…

Obnovy fasád v pamiatkových územiach Bratislavského kraja, zdroj: archív KPÚ BA​
KPÚ Bratislava

V rámci Bratislavského kraja spadajú pod ochranu podľa zákona č. 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu (ďalej len „pamiatkový zákon“) nielen…

Práce na obnove strešného plášťa Bratislavskej Reduty, zdroj: archív KPÚ Bratislava
KPÚ Bratislava

Na budove Bratislavskej Reduty, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou evidovanou v ÚZPF SR, aktuálne prebieha obnova medeného strešného plášťa,…

Kaštieľ v Modre - stav po obnove, foto: archív KPÚ BA
KPÚ Bratislava

Na severnom okraji Mestskej pamiatkovej rezervácie Modra, v ohybe hlavnej komunikácie je situovaný kaštieľ so záhradou, ktoré sú v súčasnosti vo…

Strážnica po obnove, zdroj: KPÚ BA
KPÚ Bratislava

Západne od kaštieľa v Stupave je situovaný drobný objekt v romantizujúcom štýle - tzv. strážnica, alebo strážny domček. Táto kultúrna pamiatka má…

Malý park v Stupava po obnove, foto: KPÚ Bratislava
KPÚ Bratislava

V závere roku 2022 bola ukončená obnova časti tzv. Malého parku pri bývalom Károlyiovskom kaštieli v Stupave, kaštieľ i park sú národnými kultúrnymi…