Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Obnovovanú lekáreň u Salvátora na Panskej doplní aj pôvodný barokový mobiliár

KPÚ Bratislava
Čelná fasáda lekárne u Salvátora, zdroj: archív KPÚ BA

V týchto dňoch prebieha postupná inštalácia historického mobiliáru do obnovených priestorov bývalej lekárne u Salvátora na Panskej ulici v Bratislave. Bytový dom s lekárňou so zaužívaným názvom „Lekáreň u Salvátora“ vznikol v roku 1904 na úzkej stredovekej parcele, pôvodne zo zadnej strany ohraničenej mestskými hradbami. Stavbu realizovala známa bratislavská stavebná firma Kittler & Gratzl pre lekárnika Dr. Rudolfa Adlera, ktorý si na prízemí zriadil lekáreň s názvom „U Salvátora“. Priestor lekárne bol od počiatku navrhovaný s úmyslom integrovania unikátneho barokového lekárenského mobiliáru datovaného do r. 1727 a bol navrhnutý na mieru podľa jeho rozmerov tak, aby skrinky presne lemovali steny priestoru.

Barokový mobiliár lekárne je evidovaný ako hnuteľná kultúrna pamiatka a má svoju vlastnú, 300 ročnú históriu. Predpokladá sa, že pôvodne bol súčasťou jezuitskej lekárne, ktorú jezuitom daroval arcibiskup Juraj Lippay, pričom podstatná časť nábytku bola zhotovená okolo r. 1727 (niektoré časti už v r. 1658). Po zrušení rádu v dôsledku jozefínskych reforiem na konci 18. st. bola lekáreň postupne majetkom niekoľkých majiteľov, v roku 1833 bol mobiliár aj s vybavením premiestnený a inštalovaný v Csákyho paláci, až kým sa ho v r. 1884 neujal vyššie spomínaný staviteľ domu na Panskej ulici - Dr. Rudolf Adler. Ten preň vytvoril na prízemí vlastný reprezentatívny priestor – lekáreň, so štukovou neoklasicistickou výzdobou a štyrmi alegorickými maľbami na strope, ktoré realizovali amatérski maliari J. Stankovics a lekárnikova dcéra Róza Adlerová. V tomto období bol barokový nábytok doplnený aj dobovým príslušenstvom. Lekáreň bola potom v tomto pôvodnom priestore prevádzkovaná až do r. 1999, pričom v r. 1950 prešla do vlastníctva štátnu. V r. 1999 následkom privatizácie došlo k odpredaju vybavenia lekárne a mobiláru do súkromného vlastníctva a jeho prevezeniu do skladu v Trenčianskych Tepliciach. V roku 2010 ho získal súkromný vlastník, lekárnik a zberateľ Pharm.Dr. Erik Kovács, ktorý dal nábytok zreštaurovať a v r. 2018 aj vystaviť v Novom Meste nad Váhom v priestore, ktorý bol kópiou pôvodnej lekárne u Salvátora. Mestu Bratislava sa podarilo vzácny nábytok aj s vybavením od zberateľa odkúpiť len nedávno, v roku 2021, so zámerom jeho prezentácie v rámci pôvodnej historickej lekárne u Salvátora a za týmto účelom aj aktuálne prechádza priestor lekárne na Panskej ulici umelecko-remeselnou obnovou, počas ktorej boli obnovené pôvodné dekoratívne dlažby, strop aj drevené výklady s ozdobnými motívmi na sklených výplniach. Nábytok bol rozobratý na jednotlivé časti a v súčasnosti prebieha už priamo na mieste jeho opätovná kompletizácia a inštalácia podľa dobových fotografií. Súčasťou pôvodného mobiliáru lekárne u Salvátora je aj kamenné zabudované umývadielko s mušľovitou misou – lavabo a dva samostatné pulty, z ktorých predný centrálny mramorový pult, tzv. „tára“, je uložený na kamenných plastikách sediacich levov. Zachovala sa aj historická pokladňa, historické váhy,  lampy a samostatne stojaci masívny mažiar z červeného mramoru. Nábytok pozostáva z viacerých barokovo konvexno-konkávne tvarovaných skriniek s vitrínami, lemujúcich steny lekárne, s množstvom drobných zásuviek a s otváracími sedacími plochami v spodnej časti. Povrch nábytku tvorí drevená dyha s intarziami a zlátenými ozdobnými prvkami, z ktorých najvýraznejším je bohato tvarovaný, zlátený vyrezávaný štít s čiernou kartušou nad rímsou centrálnej skrinky. Jednotlivé zásuvky zdobia intarzované kartuše s latinským popisom ich obsahu.   

Zaujímavosťou je, že v zadnej časti lekárne, ktorá nebola prístupná pre verejnosť je umiestnené priestorovo úsporné, ale umelecky stvárnené drevené schodisko vedúce z lekárne na 1. poschodie domu - do bytu majiteľa. Aby si lekárnik ušetril cestu hore-dolu schodmi, zriadil si z bytu do lekárne aj tzv. „potrubnú poštu“ umiestnenú v bočnej časti dreveného obkladu výkladu.

Celý dom s lekárňou u Salvátora je evidovaný ako nehnuteľná kultúrna pamiatka a nájdeme tu množstvo zachovaných pôvodných umelecko-remeselných prvkov v podobe keramických dlažieb, kamenného hlavného schodiska, kovaných a liatinových zábradlí, štukovej výzdoby stien a stropov a zdobenej uličnej fasády, na ktorej dominuje socha Krista od významného bratislavského sochára Alojza Riegeleho. Vlastníkom kultúrnej pamiatky je Hl. mesto SR Bratislava, ktoré plánuje postupne pokračovať s obnovou celého objektu.

Lekáreň zatiaľ nie je prístupná pre verejnosť, preto Vám prinášame niekoľko záberov spoza zamknutých dverí na proces inštalácie historického nábytku.

Obnovu umelecko-remeselných prvkov realizuje: Villard s.r.o.
Obnovu mobiliáru realizuje: Múzeum Mesta Bratislava
Obnova bola financovaná zo zdrojov Hl. mesta SR Bratislava

Spracovali: Mgr. Eva Falbová a Ing. arch. Petra Dimunová, KPÚ Bratislava

Čelná fasáda lekárne u Salvátora, zdroj: archív KPÚ BA
Čelná fasáda lekárne u Salvátora, zdroj: archív KPÚ BA
Historická fotografia vybavenia lekárne z r. 1958, zdroj: vtedy.sk
Historická fotografia vybavenia lekárne z r. 1958, zdroj: vtedy.sk
Historická fotografia vybavenia lekárne z r. 1958, zdroj: vtedy.sk
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Obnovené detaily v priestoroch lekárne, zdroj: KPÚ BA
Obnovené detaily v priestoroch lekárne, zdroj: KPÚ BA
Obnovené detaily v priestoroch lekárne, zdroj: KPÚ BA
Obnovené detaily v priestoroch lekárne, zdroj: KPÚ BA
Detial historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Detial historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Detial historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Detial historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Priebeh inštalácie historického mobiliáru, zdroj: KPÚ BA
Zadné schodisko do bytu lekárnika, zdroj: KPÚ BA
Potrubná pošta vedúca z bytu lekárnika, zdroj: KPÚ BA