Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2022 v Košickom kraji

Logo DEKD

Aj tento rok pamiatkari v mesiaci september pripomínajú kultúrne dedičstvo, a KPÚ Košice sa s radosťou znovu pridáva k podujatiam. Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) sa konajú v tomto jesennom mesiaci v kontexte zvolenej hlavnej témy v jednotlivých štátoch Európy. Slovensko sa pripojilo k usporiadateľom podujatí už v roku 1993, a aktuálne sa pripomína téma "Udržateľnosť v pamiatkach", podobne ako aj dedičstvo pre všetkých. Pripomína sa tak veľmi dôležitý fenomén udržateľnosti, ale aj naše spoločné dedičstvo Európy, a naša rozmanitosť. Skúmanie bohatej mozaiky kultúr v Európe podporuje dôveru a porozumenie, väčšiu toleranciu a myslenie, presahujúce národné hranice. Kultúrne dedičstvo je odrazom ľudí v spoločnosti, sebavyjadrenie ich rozvíjajúcich sa hodnôt, viery, vedomostí a tradícií. Aj Dohovor o hodnote kultúrneho dedičstva pre spoločnosť  (Faro, 2005) zdôrazňuje význam prístupu každej kultúrnej komunity ku kultúrnemu dedičstvu, ktoré ju identifikuje. Na Slovensku sa v tomto roku opätovne zapojilo niekoľko desiatok samospráv, inštitúcií, organizácií a občianskych združení s vyše 140 aktivitami. Z toho priamo v Košickom kraji sa uskutoční takmer 30 akcií. Radi by sme dali do Vašej pozornosti osobitne tie z nich, ktoré sú priamo so zapojením košického KPÚ a Pamiatkového úradu SR:

Akcia„100-ročné hrašovícke lipy“(Kráľovnej zelená pristane) dňa 24. septembra od 14:00 hod v obci Hrašovík pri Košiciach (priamo pri lipách pred vstupom do obce) bude v pokračovaní začatej tradície opäť krásnym komorným rodinným podujatím pre verejnosť. Odprezentuje bohatstvo miestnych fenoménov pri príležitosti úspešnej záchrany historických líp, ktoré mali byť pred piatimi rokmi vyrúbané pri výstavbe diaľnice. Lipy stoja na mieste, nazývanom obyvateľmi „U kráľovnej“. V čase klimatickej krízy, pandémií a fenoménu udržateľnosti prírodného i kultúrneho dedičstva je aj táto slávnosť príležitosťou i gestom k vzájomnému povzbudeniu a k ďakovaniu. Ide o vzácny a pamätný - liečivý ekosystém obce i regiónu, hodný udržania. Obec Hrašovík ukážkovo - v spolupráci s pamiatkarmi a inými odborníkmi - dlhodobo popularizuje vlastnú históriu, udalosti a pamätihodnosti, ktoré život v obci v minulosti ovplyvnili, a sú inšpiráciou aj pre súčasnosť.

Podujatie„Príbehy evanjelického cintorína v Košiciach“si vlanizískalo obľubu, a tak tento rok v ňom pokračujeme s podnázvom „Deti Otta Wiganda“, tentokrát s prezentáciou dejín, osobností a príbehov znovuožívajúceho historického evanjelického cintorína ako zážitkové vyučovanie spolu s brigádou (čistením cintorína), a to 28. septembra 2022 od 8:30 hod. na Žriedlovej ulici - priamo na cintoríne. Dobrovoľnícky počin pre mesto Košice v réžii Evanjelického gymnázia v Košiciach na podnet KPÚ Košice, v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou v Košiciach a Správou mestskej zelene Košice i s telKE Košice, so zapojením študentov, učiteľov a širokej verejnosti znovu s novými zaujímavosťami vyzdvihne toto pietne miesto, meniace sa postupne na park, ako našu spoločnú „živú záhradu pamäte“, o ktorú sa treba starať, spoznávať ju, lebo je vzácnym kultúrnym dedičstvom nás všetkých.  

Napokon aj spojená zvonárska a železničiarska tematika si nájde svojich fanúšikov v akcii„Katka a jej železniční zvonári“ – s podnázvom Zvon i zvonička Košickej detskej historickej železnice. Ožijú tu príbehy v gescii Detskej železnice Košice, o. z. a jej partnerov (KPÚ Košice a ďalší), s PhDr. Ľubomírom Lehotským, riaditeľom a predsedom združenia. Na návštevu sa možno chystať v areáli košickej stanice detskej železnice Alpinka v Čermeľskom údolí, a to už 18. septembra od cca 15:00 hodiny. Bude tu slávnosť inštalácie novej železničnej zvoničky, sochy a zvona sv. Kataríny Alexandrijskej v areáli Košickej detskej historickej železnice na stanici Alpinka. Podujatie je aj prezentáciou a podporou udržateľnosti nehmotného kultúrneho dedičstva v spojení dodnes funkčných technických koľajových pamiatok, medzi ktoré patria aj dráhové vozidlá tejto železničky. Úzko totiž súvisí s obnovovaním ručného zvonenia a zvonárov na Slovensku, nadväzujúceho na zápis tradičného ručného zvonenia a funkcie zvonárov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Práve v roku 2022 bol odliaty zvon pre tento areál železnice, a pre zvon postavili aj zvonicu so sochou sv. Kataríny Alexandrijskej, patrónky železničiarov. Pre túto činnosť sa komunita bude snažiť získať nových nadšencov, nádejných ručných zvonárov a mladých železničiarov.

Výnimočným bude podujatie na košickom sídlisku Luníku VIII dňa 27. septembra od 14-tej hodiny pod názvom – Všetko najlepšie, pán MathéExpedícia Felix Košice za pokladmi kultúrneho dedičstva na sídlisku Luník VIII. Deti a umenie vo verejnom priestore je témou nadčasového medzigeneračného stretnutia pri príležitosti nedožitých stých narodenín významného slovenského a košického sochára Jána Mathého. Tvorivé interaktívne podujatie pre deti je zasadené do prostredia tradičného sídliskového ihriska, ale v netradičných súvislostiach so zapojením umenia, umeleckých diel vo verejnom priestore, ich hodnôt, funkcií, využitia a prebúdzania do nového života. Ide o pilotné podujatie z iniciatívy súkromnej základnej školy na Petzvalovej č. 4 v Košiciach – Felix Košice na podnet Krajského pamiatkového úradu Košice. Realizované bude pod odborným vedením detskej kreativity v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach a so zapojením verejnosti.

Samozrejme, okrem uvedených pamiatkarskych bonusov budú v Košickom kraji aj ďalšie zaujímavé aktivity. Tešiť sa môžete napríklad na program, spojený s pamiatkami v Košiciach, v Betliari, v Rožňave, v kaštieľoch v Markušovciach, v kúrii v Boliarove i v mlyne v Kostoľanoch, či so židovským dedičstvom v Spišskej Novej Vsi, a v početných ďalších destináciách kraja.

Viac sa o všetkom dozviete na webovej stránke Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

Autori: Mgr. Juraj Gembický, KPÚ Košice -  PhDr. Gabriel Szeghy, PhD. (koordinátor DEKD pre Košický kraj)

Logo DEKD
monitoring_WH_2010.pdf
DSC_0004.jpg
DSC_0010.jpg
DSC_0013.jpg
DSC_0020.jpg
DSC_0043.jpg
DSC_0087.jpg
DSC_0096.jpg