Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2023 v Nitrianskom kraji

DEKD 2023

Tento rok sa uskutoční už 30. ročník celoslovenského podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). Ide o významnú celoeurópsku iniciatívu, ktorá sa koná každý rok v septembri. Cieľom je priblížiť európske kultúrne dedičstvo širokej verejnosti. DEKD vzniklo z iniciatívy Rady Európy a je spoluorganizované členskými štátmi Európskej únie a ďalšími organizáciami. Podujatie sa koná v 50 krajinách a každoročne priláka viac ako 20 miliónov návštevníkov. Počas DEKD sa otvárajú mnohé historické budovy, pamiatky a areály, ktoré sú zvyčajne pre verejnosť uzavreté, alebo sa v bežne navštevovaných pamiatkach, múzeách a galériách organizujú špeciálne sprievodné podujatia so zámerom vzbudiť záujem o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť povedomie o kultúrnom bohatstve a kultúrnej identite národa. Témou ročníka 2023 je Dedičstvo ži! Ide o naše nehmotné kultúrne dedičstvo, ktoré je živé/žité/žijúce.

V Nitrianskom kraji sa počas septembra uskutoční viac ako päťdesiat rôznych aktivít. Krajský pamiatkový úrad Nitra sa v rámci tohto ročníka zapojí dvomi lákavými podujatiami. V spolupráci s Rímskokatolíckou cirkvou – Farnosť Komárno a Obcou Patince sa pod taktovkou pracovníkov Krajského pamiatkového úradu Nitra – Kancelária Komárno, Mgr. Imricha Tótha a Mgr. Pavla Paterku, dňa 02.09.2023 od 10.00 do 15.00 hod. uskutoční „Deň otvorených dverí“ v Kostole sv. Vendelína v Patinciach, v rámci ktorého budú formou zaujímavých prednášok prezentované výsledky prípravy obnovy tejto kultúrnej pamiatky (viac o programe na webovej stránke podujatia Deň otvorených dverí - Kostol sv. Vendelína v Patinciach).

Historický ústav SAV v Bratislave, Slovenská historická spoločnosť pri SAV v Bratislave, Krúžok historikov SHS v Topoľčanoch, Krajský pamiatkový úrad Nitra – Pracovisko Topoľčany a Štátny archív v Nitre, pracovisko archív Topoľčany si pre záujemcov pripravili súbor rôznorodých prednášok zameraných na topoľčianskych architektov a staviteľov. Pracovníčka Krajského pamiatkového úradu Nitra – Pracovisko Topoľčany, Ing. arch. Eva Gažiová, predstaví tvorbu slovenských architektov v Topoľčanoch. Podujatie je plánované na 21.09.2023 o 16.00 hod. (viac o programe na webovej stránke podujatia Topoľčianski architekti a stavitelia).

V mene všetkých organizátorov srdečne pozývame a tešíme sa na bohatú účasť!

Viac o podujatiach pripravovaných v Nitrianskom kraji sa dozviete na webovej stránke DEKD v katalógu aktivít .

Autor: PhDr. Michaela Mandák Niklová, PhD., Krajský pamiatkový úrad Nitra/Krajský koordinátor DEKD 2023 – Nitriansky samosprávny kraj

DEKD 2023