Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Rekonštrukcia Mierového námestia v Trenčíne

KPÚ Trenčín
Pohľad na zrekonštruované námestie (smerom na SV)

V sobotu 19. mája 2018 bolo v Trenčíne slávnostne otvorené zrekonštruované Mierové námestie, ktoré je zároveň centrom Mestskej pamiatkovej rezervácie Trenčín. Víťazný architektonický návrh Ateliéru RAW vzišiel z hlasovania verejnosti i posúdenia odborníkov. Mesto investovalo do obnovy námestia takmer 3,2 mil. €, pričom súbežne s povrchmi boli kompletne vymenené aj opotrebované inžinierske siete na náklady ich správcov, čo predstavovalo investíciu vo výške ďalších 2 mil. €.

Nosným prvkom vyše roka trvajúcej rekonštrukcie verejného priestoru bola predovšetkým výmena spevnených plôch a chodníkov. Chodníky boli zároveň rozšírené a pôvodný liaty asfalt bol nahradený drobnými rezanými žulovými kockami, ktoré umožňujú lepšie vyrovnávať rôznu úroveň vstupov do prevádzok či rámp do prejazdov. Andezitové kocky z hlavnej plochy námestia boli po rozobratí očistené a nanovo poukladané. Súčasťou rekonštrukcie bola aj výmena povrchov na Farskej ulici, pričom nahradené bolo aj silno poškodené kamenné schodisko (z 2. pol. 20. stor.) vedúce k tzv. farským schodom. Pred dokončením sú aj reštaurátorské práce na soche sv. Jána Nepomuckého situovanej v závere Farskej ulice, ktorá bola v r. 2017 zapísaná do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.

Pred piaristickým kostolom bol osadený bronzový model mesta z dielne domáceho autora, akademického sochára Igora Mosného. Ďalšou novinkou a zároveň dominantou, ktorá by mala podľa autorov projektu pripomínať historickú minulosť mesta, je bronzová fontána Marca Aurélia od akademického sochára Jiřího Plieštika. V rámci rekonštrukcie námestia Mesto Trenčín pristúpilo aj k reštaurovaniu barokového morového stĺpa situovaného v strede námestia.

Na námestí ďalej pribudlo nové, skladateľné pódium, lavičky, smetné koše, fontánky s pitnou vodou, cyklo-stojany, priestor bol vybavený integrovaným osvetlením, ktorého súčasťou je zabudované LED osvetlenie, wifi, ozvučenie aj kamery.

Archeologický výskum námestia bol zahájený koncom apríla 2017 a o jeho výsledkoch sme v rámci aktualít KPÚ Trenčín už informovali. V spolupráci s Mestom bolo rozhodnuté prezentovať dve nálezové situácie a to okruhliakovú dlažbu datovanú do obdobia po r. 1625, ktorá bola premiestnená a je prezentovaná v súčasnej nivelete povrchu námestia (tzn. cca o 80 vyššie). V priestore medzi hotelom Elizabeth a Trenčianskym múzeom sa premietol v dlažbe (jej iným typom a farbou) pôdorys tzv. hornej brány, ktorá bola v stredoveku súčasťou mestského opevnenia.

Text: Mgr. L. Pastierová

Fotodokumentácia: Mgr. M. Vdovičíková, Mgr. L. Pastierová

Pohľad na zrekonštruované námestie (smerom na SV)
Pohľad na zrekonštruované námestie (smerom na JZ)
Pohľad na nové schodisko pred farskými schodmi
Bronzový model mesta
Pohľad na reštaurovaný Morový stĺp