Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Nález kalichu z konca 15. až 16. storočia v Nitrianskom Pravne

KPÚ Trenčín
Detail kalicha, Nitrianske Pravno

Obec Nitrianske Pravno vznikla pravdepodobne už v 13. storočí no mestské právo mu boli udelené až v r. 1335. Kataster obce má bohatú históriu a jeho najstaršie osídlenie pochádza z mladšej doby kamennej (lengyelskej kultúry). Od tejto doby bol kataster obce kontinuálne osídlení až do dnešnej doby. Výraznou dominantou obce je kostol, ktorý bol postavený v prvej polovici 14. storočia. Slúžil najmä nemeckému obyvateľstvu tejto obce. Na konci roku 2018 bola zahájená obnova ďalšej cirkevnej pamiatky v obci a to kaplnky Sedembolestnej Panny Márie. Kaplnka bola postavená v roku 1770 ako neskorobaroková centrálna stavba zaklenutá kupolou s lucernou a stavbu financoval Andrej Briešťanský. Kaplnka stojí na mieste súčasného cintorína, ktorý vznikol po jej postavení. Pri sanácií – zemných prácach – kaplnky bol objavený kalich, pravdepodobne pochádzajúci z konca 15. až 16. storočia. Počas prehliadky miesta nálezu pracovníkmi KPÚ Trenčín, prac. Prievidza boli objavené keramické črepy a fragmenty skla, ktoré sú však datované do obdobia 18. - 19. storočia. 
Nález kalicha je významným objavom a svojím charakterom svedčí o nepokojnej dobe a rôznych možnostiach objavov nielen archeologických nálezov. Tento nález je ojedinelým nálezom v tejto časti Nitrianskeho Pravna.

Spracoval: Mgr. Monika Porubčanová (KPÚ Trenčín, pracovisko Prievidza)

Detail kalicha, Nitrianske Pravno
Kalich z konca 15. až 16. storočia