Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka SK

Doména gov.sk je oficálna

Toto je oficiálna webová stránka orgánu verejnej moci Slovenskej republiky. Oficiálne stránky využívajú najmä doménu gov.sk. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

  1. Portál
  2. Aktuality
  3. Detail

KPÚ Trenčín - Nové archeologické nálezy z Novej Dubnice

KPÚ Trenčín
Obr. 1 - bronzový kosák č. 1, foto: Michaela Třetinová

V apríli roku 2018 bol oslovený zamestnanec KPÚ Žilina občanom Slovenskej republiky a informovaný o náleze dvoch bronzových kosákov z Novej Dubnice, okres Ilava. KPÚ Žilina bezprostredne informovala o tejto skutočnosti KPÚ Trenčín, pod ktorý spomínané územie spadá. Následne bola vykonaná obhliadka miesta nálezu za účasti nálezcu, zástupcov KPÚ Trenčín a KPÚ Žilina, členov občianskeho združenia OZ Hradiská a členov Spolku Septentrio. Cieľom bolo zistiť a upresniť nálezové okolnosti s obhliadkou okolitého terénu v bezprostrednom okolí miesta nálezu. Miesto nálezu bolo dôsledne zamerané GPS prístrojom.

Nálezca bol poučený o pamiatkovom zákone a trestnom zákone v súvislosti s nezákonným získavaním archeologických nálezov. Avšak je potrebné vyzdvihnúť konštruktívny a poctivý prístup nálezcu, nakoľko nález bol ním poctivo ohlásený, nezatajil ho, samotný nález nespeňažil a po celý čas plne spolupracoval a podieľal sa na presnej lokalizácii miesta nálezu.

Pri bližšej obhliadke miesta nálezu neboli dodatočne zistené ďalšie archeologické nálezy, ktoré by súviseli s nájdenými bronzovými kosákmi a je teda možné uvažovať, že ide o tzv. stratový nález. Po bližšom skúmaní bronzových kosákov – rozmery, približne rovnaká hmotnosť, ako ich tvar – je možné uvažovať, že boli odliate z jednej a tej istej formy – kadluby. Kosáky z Novej Dubnice sú svojím tvarom a vyhotovením podobné s typom Uioara 9.

Bronzové kosáky s tŕňom sú typickým inventárom z prostredia archeologických kultúr od obdobia strednej doby bronzovej. Nájdené dva exempláre bronzových kosákov svojím tvarom a vyhotovením je možné zaradiť do obdobia tzv. popolnicových polí.

Samotný ojedinelý nález bronzových kosákov rozširuje databázu nálezov a dopĺňa mozaiku historického vývoja a informácie o mikroregióne Novej Dubnice. 
 

Mgr. Martin Furman, PhD., KPÚ Žilina
Mgr. Michaela Třetinová, KPÚ Trenčín

Obr. 1 - bronzový kosák č. 1, foto: Michaela Třetinová
Obr. 2 - bronzový kosák č. 2, foto: Michaela Třetinová